Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk - Före Bornholmsmodellen för Oden

Skapad 2017-11-02 15:27 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Här beskriver vi hur vi kommer arbeta med språket med hjälp av språklekar med materialet Före Bornholmsmodellen

Innehåll

Mål:

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

 

Uppnåendekriterier för strävansmålet

  • Att utveckla talspråket
  • Leka med ord och skrift
  • Lära på många olika sätt

 

Frågeställning utifrån strävansmålet:

 

Nuläge:

Barnen har ett stort intresse för ord, skrift, bokstäver, rim, ramsor, sagor. Detta vill vi gärna utmana barnen i och ta tillvara på deras intresse. En del av gruppen behöver lyftas extra och få extra stimulans i sitt verbala språk

Metoder för att nå målet:

Vi använder oss av materialet "Före bornholmsmodellen" där barnen utmanas i språksamlingar. Språksamlingarna är uppbyggda med olika moment, upprop, högläsning, veckans ramsa, språklek och avslutning.

De olika momenten arbetas med på olika vis. Sagopåsar, sånger, flanosagor, mungymnastik, klappa stavelser, ramsor, musik, dans, sätta ihop ord, gåtor, skapande och lekar. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: