👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande Klarinetten 2017

Skapad 2017-11-03 10:35 i Röda Stugans förskola Lunds för- och grundskolor
ett exempel
Förskola
I vårt värdegrundsarbete använder vi olika metoder för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi utgår från barnkonventionen samt läser böcker, sjunger sånger, genomför samarbetsövningar, ser film och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

 

 

Planerade insatser

Barnen får större utrymme när det gäller att välja aktiviteter för att utveckla sin inflytande.

Utmana barnen mer i det demokratiska tänkandet t.ex genom att rösta vid vilan och utflykter .

Det pedagogiska miljön får styras av barns intresse t. ex en aktivitetstavlan där barnen kan göra sina egna val. Vi vuxna försöker släppa på kontrollen och låter barnen styra över hur leken ska utvecklas. Uppmuntra barnen när de kommer fram med sina funderingar. 

 

Förväntade effekter

 

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att diskutera och framhäva sina ideer och barnen kommer med sitt eget förslag och uttrycker sina tankar.


Metodval

Barnen ska vara delaktiga i vardagen och rutinsituationer. vi har veckans hjälpredor, alla barn hjälper vid avdukning av bordet.

Vi pedagoger släpper mer på kontrollen, barnen ska komma med sina tankar.

Utmana barnen mer i det demokratiska tänket och synliggöra delaktigheten i aktiviteterna.T.ex vid röstning ser barnen direkt konsekvenserna och lär sig hur majoritetsprincip fungerar.

Nyckelbegrepp

 • Ansvar

  mångfald

  empati

  bestämma tillsammans

  valfrihet 

 

Kännetecken

Vi ser att barnen trivs, tar egna initiativ till lekar och aktiviteter, får möjlighet att påverka sin situation i förskolan.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016