Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division årskurs 4

Skapad 2017-11-03 12:04 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Eleverna ska arbeta med Multiplikation och division där målet är att begripa hur addition och multiplikation hänger ihop till att sedan se sammanhanget mellan multiplikation och division. Vi kommer likaså träna på multiplikationstabellen.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla?
(Konkretisering och förankring i kursplanens syfte)

 • Ha kännedom olika matteord som t.ex. multiplicera, dividera, produkt,delbart med, kvot m.m. 
 • Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal. 
 • Ha kännedom om hur man använder kort division. 
 • Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift. 

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Taluppfattning och tals användning 

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer. 
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattning och beräkningar i vardagliga situationer.

Problemlösning

 • Strategier för matematiska problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

 • Matematikboken Alfa A. 
 • Multiplikationslekar. 

Bedömning (Kunskapskrav)

 • Muntliga diskussioner i mindre grupper och i helklass.
 • Diagnoser.

Matriser

Ma
Multiplikation och division årskurs 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Multiplikaton / Division med nollor.
Du har påbörjat ditt arbete och kan med stöd av vuxna resonera dig fram till ett korrekt svar.
Du har skaffat dig kunskaper så du är relativt säker på uppgifterna.
Du kan lösa uppgifter inom detta område med stor säkerhet.
Kort division
Du klarar kort division med stöd av vuxna.
Du är relativt säker på att lösa en divisions uppgift med ental i nämnaren.
Du kan lösa uppgifter inom detta område med stor säkerhet.
Multiplikationstabellerna
Du kan multiplikationstabellerna; 0, 1, 2, 5, 10.
Du kan multiplikationstabellerna 3 och 4.
Du kan multiplikationstabellerna 6, 7, 8 och 9.
Multiplikation där ena faktorn är en siffrig
Du har påbörjat ditt arbete och kan med stöd av vuxna multiplicera där ena faktorn är ensiffrig.
Du är relativt säker på att lösa en multiplikations uppgift där ena faktorn är ensiffrig.
Du kan lösa uppgifter inom detta område med stor säkerhet.
Sambandet multiplikation, addition och mellan multiplikation och division.
Du har påbörjat ditt arbete och kan med stöd av vuxna se likheterna.
Du kan i vissa uppgifter förstå sambandet och se likheterna.
Du förstår sambanden och kan visa det på flera olika sätt.
Vilket räknesätt ska jag använda vid problemlösning.
Du har påbörjat ditt arbete och kan med stöd av vuxna resonera dig fram till rätt räknesätt.
Du är relativt säker på att själv resonera dig fram till rätt räknesätt.
Du kan lösa uppgifter inom detta område med stor säkerhet.
Matteord
Du använder dig fortfarande av orden plus, gånger och delat med.
Du använder dig av och förstår innebörden av orden multiplicera och dividera.
Du använder dig av och förstår innebörden av orden multiplicera, dividera, produkt, kvot.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: