Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk7 Vt 2020

Skapad 2017-11-03 16:18 i Torpskolan Lerum
Geometri: Matematik Direkt 7
Grundskola 7 Matematik
Under v.5 - 11 kommer vi att arbeta med området Geometri. Du kommer känna igen en del av området och få chansen att repetera detta men samtidigt kommer du att stöta på lite nytt. Du kommer även att få lära dig något historiskt som har med området att göra.

Innehåll

Geometri

Eleverna ska kunna använda och förstå hur en gradskiva fungerar. Vi jobbar med olika slags vinklar och triangelns vinkelsumma. Dessutom jobbar vi med olika geometriska figurer och deras omkrets. I kapitlet ingår också symmetri och skala (förstoring, förminskning och naturlig storlek).

Kunskaper att jobba mot (högre måluppfyllelse):

 • kunna namnge vinklar t.ex. vertikalvinkel, sidovinkel och yttervinkel
 • veta vad en polygon är
 • kunna konstruera trianglar på ett korrekt sätt

Kunskaper att uppnå:

Efter avsnittet skall eleven kunna:

 • uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer
 • mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
 • veta att vinkelsumman i en triangel alltid är 180°
 • bedöma om en vinkel är rät, spetsig, trubbig eller rak
 • räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel
 • räkna med skala (förstoring och förminskning)
 • beskriva olika slags trianglar och rektanglar
 • använda gradskiva
 • räkna ut av trianglar, rektanglar och parallellogrammer
 • Planering

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma

Bedömningsmatris av de förmågor du ska utveckla inom bråk och procent utifrån aktuell årskurs

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förmåga att:
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Förmåga att:
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
.
Du kan ge enklare beskrivningar av områdets matematiska begrepp. Du använder grundläggande matematiska begrepp med säkerhet i kända vardagliga situationer.
Du har goda kunskaper om områdets matematiska begrepp och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera olika uttrycksformer.
Du har mycket goda kunskaper om områdets matematiska begrepp och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar och generella förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera avancerade uttrycksformer.
Förmåga att:
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du väljer och använder grundläggande metoder på ett korrekt och i huvudsak fungerande sätt.
Du visar goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem korrekt och med säkerhet.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem på ett korrekt sätt och med god säkerhet.
Förmåga att:
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du kan resonera om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet. Du gör enkla redovisningar av dina lösningar.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet. Du gör utvecklade redovisningar av dina lösningar.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet på ett välutvecklat sätt. Du gör välutvecklade redovisningar av dina lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: