👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala som TED

Skapad 2017-11-04 21:05 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Tala som TED

Innehåll

"TED is a nonprofit devoted to spreading ideas, usually in the form of short, powerful talks (18 minutes or less). TED began in 1984 as a conference where Technology, Entertainment and Design converged, and today covers almost all topics — from science to business to global issues — in more than 100 languages. Meanwhile, independently run TEDx events help share ideas in communities around the world."

 

Under de följande veckorna kommer du att få skapa ett tal utifrån ett valfritt ämne. Vi går igenom grunden inom retorik, inspireras av tal med anknytning till TED talks, på svenska, och gör egna tal. Du kommer att hålla talet i mindre grupper. 

 

I Google Classroom hittar du:

- Presentation om retorik

- Presentation om talets uppbyggnad (TED talks)

- Uppgiften

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Tala som TED

På väg att uppnå målen
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Mycket utvecklade kunskaper
Inledning
Ditt tal saknar inledning och/eller avslutning
Ditt tal har en kort inledning och avslutning.
Ditt tal har en väl passande inledning och avslutning.
Ditt tal har en intresseväckande inledning och en avslutning som är väl genomtänkt.
Innehåll
Löst sammanhängande innehåll. Svårt att hänga med i innehållet, inte genomarbetat. Saknar en röd tråd.
Antydan till röd tråd. Beskrivningar finns men hade kunnat utvecklats.Redovisningen kunde utvecklats mer
Tydlig röd tråd finns och det är lätt att hänga med i innehållet. Relativt väl utvecklat innehåll med tydliga och välutvecklade beskrivningar
Tydlig röd tråd från start till slut. Mycket väl genomarbetad och förberedd redovisning där innehåll och beskrivningar är välutvecklade
Språk
Använder ett något enkelt språk. Saknar flyt och säkerhet. Tappar ofta bort sig
Använder ganska enkelt språk. Enkelt ordförråd där ord ofta upprepas.
Språket är varierat. Bra ordförråd. Bra säkerhet och gott flyt. Stakar sig sällan
Stor språklig variation. Mycket bra ordförråd. En naturlig säkerhet. Mycket välformulerad redovisning
Kroppsspråk
Använder inget kroppsspråk. Passar dåligt in i den givna talsituationen. Känns inte tillräcklig vältränat (onaturligt). Ingen eller knapp publikkontakt
Använder lite kroppsspråk. Aningen stelt (onaturligt). Lite publikkontakt finns, men kan utvecklas
Använder ett bra kroppsspråk. Passande för den givna talsituationen, naturligt
Använder kroppsspråket på ett mycket bra sätt. Väl anpassat för given talsituation. Naturligt och följsamt. Binder publiken med kroppsspråket och tar över scenen.
Röst
Talar för lågt/otydligt. Bör tänka på tempot.
Du talar delvis monotont. Variation behövs.
Tydlig och passande "talarröst".
Mycket bra inlevelse. God variation i röstläget och mycket passande för given talsituation. Har lyssnaren i ett grepp
Förberedelse
När du håller din presentation känns du oförberedd. Du tittar mestadels ner i dina papper och är osäker på vad du ska framföra.
Du känns delvis förberedd och tittar upp på din publik ibland. Ibland läser du innantill från ditt manus.
Du känns förberedd och talar mestadels fritt från ditt innehåll. Du tittar upp från ditt manus och det känns som att du vet vad du ska säga.
Du känns väl förberedd och talar fritt utifrån ditt manus.