Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner

Skapad 2017-11-05 11:08 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Levnadsregler, ritualer och heliga platser inom världsreligionerna kristendomen, islam, judendom, hinduism och buddhism.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
I detta tema ska du få befästa och fördjupa dina kunskaper i kristendomen och sedan få lära dig mer om de övriga världsreligionerna. Du ska få lära dig deras olika heliga platser, symboler och tankar om livets frågor som t.ex. hur jorden skapades och vad som händer efter döden.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet religion ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa.

Dina mål i religion.

 • Du ska kunna redogöra för några ritualer, levnadsregler och heliga platser som hör till de olika världsreligionerna.
 • Du ska kunna förklara vad religioner och livsåskådningar kan betyda för olika människor.
 • Du ska kunna redogöra för några kristna högtider och traditioner samt jämföra kristendomens betydelse förr och nu.
 • Du ska kunna söka information om religioner och livsåskådningar och värdera källorna.
 • Du ska kunna redogöra för några vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Undervisningen efter gruppens måldialog.

 • Titta på filmer.
 • Läsa faktatexter och svara på frågor.
 • Återberätta och ha diskussioner efter att ha läst en text eller sett en film.
 • Titta på olika symboler.
 • Söka information på Internet och ur faktaböcker.
 • Göra jämförelser (likheter och skillnader) mellan några religioner.
 • Grej of the day om något inom världsreligionerna.
 • Några mindre tester "Har jag koll?" under temats gång.

Detta bedömer du och jag.

 • Din förmåga att redogöra för några ritualer, levnadsregler och heliga platser som hör till världsreligionerna.
 • Din förmåga att förklara vad religioner och livsåskådningar kan betyda för olika människor.
 • Din förmåga att redogöra för några kristna högtider och traditioner samt jämföra kristendomens betydelse förr och nu.
 • Din förmåga att kunna söka information om religioner och livsåskådningar och värdera källorna.
 • Din förmåga att redogöra för vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Du visar dina kunskaper med hjälp av några av dessa arbetssätt (önskemål efter måldialog).

Kahoot, prov/test "Har jag koll?", muntligt berättande, deltagande i lärgruppen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: