👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetiskt 3 2017-2018

Skapad 2017-11-05 17:06 i S-Munkedalsskolan Munkedal
Grovplanering estetiska ämnesområdet 2016-2017
Grundsärskola 1 – 3 Estetisk verksamhet
Syftet med undervisningen är att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om olika sätt att skapa inom det estetiska ämnesområdet. Dessutom inspirera till intresse för estetiska uttrycksformer och traditioner. Genom undervisningen ska eleverna stimuleras att ta del av samhällets kulturella utbud vilket kan öka delaktigheten i sociala sammanhang. Vidare syftar undervisningen till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp.

Innehåll

Avsnitt 1

Konkreta mål:

 • Kunna arbeta med olika färger, tekniker och material i bild- och slöjdarbetet
 • Kunna delta i att lyssna till olika slags musik, samt till musik från olika tidsepoker
 • Kunna delta i att spela på instrument
 • Kunna delta i rytmik och rörelse till musik
 • Kunna delta i att använda digitala verktyg (t.ex. kamera, dator, ipad, etc.) i arbetet med musik och bild

Arbetsformer

Olika former av visuellt  och verbalt stöd är en viktigt del i alla lektioner/aktiviteter.

Vi arbetar med olika sorters tekniker, redskap och material i bildarbetet. I musiken får eleverna delta i rytmik, sång och musik, både enskilt och i grupp samt spela på olika rytminstrument. Vi lyssnar även på flera olika sorters musik, både gammalt och nytt, samt prövar på dans/rörelselekar.

Digitala verktyg används i arbetet. I slöjdarbetet får eleverna pröva på olika tekniker, material, färger och verktyg.

 

 

 

Bedömning

Bedömningen av elevens kunskaper kommer att ske i diskussioner i arbetslaget med stöd av utvärderingar av arbetsuppgifter och aktiviteter inom området.

Detta dokumenteras i beskrivande form, utifrån vilka förmågor eleven utvecklat inom ämnesområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  7-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  7-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  7-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  7-9
 • Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  7-9
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  7-9
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  7-9