👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik: Elektricitet, magnetism och energi åk 8

Skapad 2017-11-05 18:50 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Fysik
Elektricitet, magnetism och energi.

Innehåll

Tidsperiod v.45 -

Mål med avsnittet

Vi använder boken Titano Fysik:

Elektricitet     prov tisdag vecka 49

  • Känna till hur ett batteri fungerar. (s.23, 26)
  • Känna till vad spänning (s.23), ström (s.30) och resistans (s.31) är samt deras enheter.
  • Ohms lag U=R*i (s.39)
  • Känna till begreppen ledare, isolatorer, växelström och likström. (s.30)
  • Kunna göra enkla elektriska kopplingar med hjälp av ett kopplingsschema, seriekoppling och parallellkoppling. (s.24, 32-33)
  • Känna till hur statisk elektricitet och åska uppkommer. (s.28-29)
  • Känna till hur man hanterar elavfall. (s.25)
  • Elsäkerhet. (s.34-37)
  • Supraledning. (s.40)

Magnetism

 • Känna till vad magnetism och elektromagnetism är, hur den verkar och används. (s.118-121, 125)
 • Känna till hur magnetism ger el genom induktion (generator). (s.122-123)
 • Känna till vad en transformator är och hur den används. (s.124)
 • Känna till hur en enkel elmotor och vindkraftverk fungerar. (s.121, 127-128)

Energi

 • Beskriva olika former av energi, (s.175,177-178)
 • Vad begreppet arbete innebär och dess enhet. (s.176) 
 • Känna till vad effekt är. (s.179)
 • Känna till olika energikällor. (s.180-190)
 • Känna till energienheter, t ex kilowattimme (kWh). (s.190)

Genomförande

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna bland annat:

 • Ha genomgångar.
 • Läsa och diskutera faktatexter och begrepp enskilt och i grupp.
 • Se på film och diskutera dem.
 • Undersökningar och laborationer.  Bedömning

Genomförda laborationer och rapportskrivning.

Läxförhör/Inlämningsuppgifter/redovisning.

Diskussioner, både skriftliga och muntliga.

Prov

Aktivt deltagande på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9