Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och algebra, kap1

Skapad 2017-11-06 05:51 i Hallens Kyrkskola Åre
Baserat på Prio matematik år 9, kap.1 Tal och algebra
Grundskola 9 Matematik
När du först lärde dig räkna räckte det med hela tal. För att kunna lösa fler och svårare problem har du även fått lära dig använda negativa tal, tal i bråkform och irrationella tal som π. Inom algebran räknar man inte bara med tal, utan även med symboler för tal, till exempel x. Algebra ligger bakom mycket av det du möter i din vardag, som t.ex. sökfunktioner på internet. I det här kapitlet får du lära dig mer om hur man räknar med tal i bråkform. Du får även fördjupa dina kunskaper i algebra genom att till exempel förenkla uttryck och lösa ekvationer.

Innehåll

Mål

Förekommande begrepp som du ska lära dig.

 • bråk
 • täljare
 • nämnare
 • blandad form
 • förlänga/förkorta
 • enklaste form
 • minsta gemensamma nämnare, MGN
 • algebra
 • numeriska uttryck / algebraiska uttryck
 • förenkla
 • faktorisera
 • ekvation
 • obekant
 • prövning

De metoder vi ska använda är:

 • Förlänga och förkorta bråk
 • Bråkräkning med de fyra räknesätten
 • Förenkla uttryck och beräkna värde av uttryck
 • Multiplicera uttryck med parenteser
 • Faktorisera uttryck
 • Lösa ekvationer

Arbetssätt

 • Genomgångar, diskussioner och reflektioner, aktiviteter i grupp och individuellt.
 • Enskilt och parvis arbete i matteboken Prio, kap.1
 • Diagnos
 • Skriftligt prov

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

Matriser

Ma
Tal och Algebra

Ej uppnått kraven
E - nivå
C - nivå
A - nivå
Problemlösningsförmåga
Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används att lösa problem.
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Resonemang och kommunikation
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser. Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: