👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Inte bara på raderna...

Skapad 2017-11-06 10:23 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett kortare arbetsområde där vi fokuserar på läsförståelsen genom att arbeta med olika kortare texter med språkutvecklande arbetssätt i centrum.
Grundskola 7 – 9 Svenska
För att kunna förstå det du läser så behövs det några pusselbitar: Läsflyt - det är hur snabbt din hjärna kodar av det du ser. Ordförråd - Ju större ordförråd du har desto lättare att förstå texter. Lässtrategier - Lättare att läsa om du väljer rätt strategi. Motivation - Viktigt att hitta, för utan den blir det svårare...

Innehåll

Under veckorna 2-6 kommer vi att fokusera extra på läsförståelse och det gör vi bland annat genom att:

 • Se några korta filmklipp: 

https://youtu.be/X1nzc9P5MSA

https://urskola.se/Produkter/196308-Orka-plugga-Varfor-ska-jag-lasa

https://youtu.be/Wud_Qv22dFs

 

 • Arbeta med korta texter gemensamt - mentorsgruppsvis på svenskalektionerna.
 • Läsa texter på egen hand och svara på frågor som du sedan får diskutera med andra. (Enskilt, par, alla.)
 • Göra ett läsförståelsetest (vecka 6).

 

Följande är bra att känna till:

Läsflyt är att kunna läsa med god hastighet utan att läsa fel eller fastna på olika ord. Det krävs i regel mycket läsning för att få ett bra läsflyt och en expert på läsning, professor Ingvar Lundberg, menar att det behövs ca 5000 timmars läsning för att bli en god läsare.

Ordförråd är alla de ord som du vet betydelsen av. När man lämnar nian så behöver man ha 30 000 - 40 000 ord i sitt förråd, för att klara av att förstå innehållet i dagstidningar och i gymnasiets läroböcker.

Lässtrategi är det sätt du väljer att ta dig an texten på. (Sökläsning, översiktsläsning och djupläsning.)

Motivation är att hitta en anledning till att läsa texten. Ibland kan det vara svårt att hitta motivation, men försök fundera över varför du skall läsa just en viss text. Är det för att klara ett prov? Du kanske behöver läsa för att få ett högre betyg? Eller så kanske det kan finnas en annan anledning till att du kan hitta motivation...

 

Uppgifter

 • Svenska - Test i läsförståelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9