👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom och islam

Skapad 2017-11-06 11:02 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola F
Under några veckor kommer du att få arbeta med två världsreligioner, judendom och islam.

Innehåll

 

Förmåga/Förmågor

 • Du kommer utveckla din förmåga att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa religioner.

 • Du kommer utveckla din förmåga att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och händelser i samhället.

Konkretiserade mål

Du ska lära dig att resonera. I dina resonemang ska följande ska följande ingå

 • fakta/begrepp; ord som är centrala för området och i rätt sammanhang

 • jämföra; se vad som skiljer inriktningarna/religionerna åt och vad som är lika (jämförelserna ska vara relevanta)

 • ge exempel; exempel som förtydligar

 • se samband - flera sammanhängande led

Undervisning

Du kommer få kunskap om: judendomens och islams trosuppfattning, skrifter, högtider, historiska viktiga händelser, livsstil, begrepp, olika inriktningar osv.

 • Få träna på att föra resonemang genom att se samband, likheter och skillnader inom och mellan judendom och islam.     

 • Att arbeta med venndiagram.               

Bedömning

Efter jul får du en större kunskapskontroll om judendom och islam och hur du kan jämföra religionerna med varandra.

Du kommer att bli bedömd på

 • Hur väl du hanterar begrepp som är kopplade till islam och judendom

 • Hur väl du kan jämföra islam och judendom och hitta likheter och skillnader

 • Hur islam och judendom påverkar människor och samhällen dag.