👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: andra världskriget

Skapad 2017-11-06 12:22 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 6 – 9 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
"As long as there is men there will be wars"- Albert einstein

Innehåll

Hur?

Vi kommer att arbeta med andra världskriget samtidigt som SO:n. Vi kommer att gå igenom centrala begrepp, diskutera kring en bok och en film. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att du ska skriva en argumenterande text. Vi kommer även att igen kort gå igenom hur du ska skriva en text.  

Material

  • Frågor jag fått om Förintelsen av Hédi Fried
  • Film
  • Anteckningsblock + dator

Uppgifter

  • Blogg kopplad till boken som du skriver via din Läslogg
  • Filmanalys
  • Textuppgift

 

Uppgifter

  • Det jag vill säga till dig....

Matriser

SO SvA
Det jag vill säga till dig... Textuppgift

F
E
C
A
Struktur
Rubrik Inledning Avslutning
Du följer ingen struktur. Du använder ingen styckesindelning.
Din text har en början, mitt och ett slut. Läsaren förstår ganska lätt vad du menar. Du delar in din text i stycken.
Din text har en början, mitt och ett slut. Du har en tydlig inledning eller avslutning. Läsaren förstår klart och tydligt vad du menar.
Din text har en början, mitt och ett slut. Du har en tydlig inledning och avslutning. Läsaren förstår klart och tydligt vad du menar. Du delar in din text i stycken på ett väl fungerande sätt.
Språk
Tempusfel förstör förståelsen. Du använder talspråk.
Du skriver ofta i det tempus passar uppgiften. Futurum - framtid Presens - nutid Du använder oftast vardagliga ord.
Du skriver nästan alltid i det tempus passar uppgiften. Futurum - framtid Presens - nutid Du använder vardagliga ord och några ämnesbegrepp (sh/ge). Du varierar orden i texten till viss del.
Du skriver i det tempus passar uppgiften. Futurum - framtid Presens - nutid Du använder både vardagliga ord och ämnesbegrepp (sh/ge). Du varierar orden i texten
Ordföljd
Ordföljden förstör förståelsen.
Du skriver orden i fel ordning i bland men det stör inte förståelsen av texten.
Du skriver oftast orden i rätt ordning. Du börjar meningarna med olika slags ord i bland.
Du skriver orden i rätt ordning. Du börjar meningarna med olika slags ord.
Skiljetecken
Du använder nästan aldrig skiljetecken korrekt.
Du använder inte alltid skiljetecken på rätt sätt men det det stör inte förståelsen av texten.
Du använder nästan alltid skiljetecken på rätt sätt.
Du använder alltid skiljetecken på rätt sätt.

SO SvA
Arbetsområdet

Tala, lyssna och samtala

F
E
C
A
Samtal och diskussion
* kan samtala och diskutera genom att ställa frågor, framföra åsikter och argument.
  • SvA
i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Redogörelse
* kan förbereda, genomföra muntliga redogörelser genom att ha en struktur och ett innehåll anpassad till syfte, mottagare och sammanhang.
  • SvA
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Strategier för att förstå, tolka och analysera

F
E
C
A
Förståelse och tolkning
* tolka, föra enkla underbyggda resonemang om budskap.
  • SvA
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.