👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cellen och arvet

Skapad 2017-11-06 12:30 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola 9 Biologi
Får en tyngdlyftares barn alltid stora muskler?

Innehåll

Litteratur: Biologi Direkt Kompendium sid.284-307 Lyssna till texten via mp3-fil? Det gör du här!

Google Presentation: Genetik

 

Mål till dig som elev

När du har arbetat med avsnittet kan du:

  • beskriva några av cellens organeller och dess funktion.

  • förklara vad kromosom, DNA och gener är och deras funktion

  • beskriva hur en vanlig celldelning går till

  • redogöra för vad den genetiska koden är och var den finns

  • förklara vad som är speciellt med reduktionsdelning

  • beskriva hur vi ärver våra gener

  • förklara skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och ge några exempel

  • beskriva vad en mutation är och vad den kan leda till

 

Centrala begrepp: Organell - cellkärna, cellvätska, cellmembran, mitokondrie och lysosom

Kromosom, DNA och gen. Vanlig celldelning. Den genetiska koden. Könsceller och reduktionsdelning

Könskromosomer - X och Y. Dominant och vikande. Mutation

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- förstå och använda centrala begrepp

- dokumentera

- laborera

 

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

- Att skriftligt kunna förklara de centrala begreppen vid prov

- Att muntligt/skriftligt redovisa någon laboration

- Att muntligt/skriftligt kunna redovisa en fördjupning

 

Undervisning

Du ska få övning i att: - läsa och tolka faktatexter

- laborera

- dokumentera

- göra jämförelser och dra slutsatser

 

Undervisningen kommer att ske på följande sätt:

- Föreläsningsform där eleverna har möjlighet att ställa frågor och föra diskussionen framåt.

- Instuderingsuppgifter som görs både individuellt och i smågrupper.

 

Uppgifter

  • Cellen och arvet