Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Guldkorn Babblarna

Skapad 2017-11-06 13:36 i Gemensamt i Hörby Hörby
Förskola
Vi har identifierat ett behov av språkstimulerande och utmanande aktiviteter för ökad förståelse för ord, begrepp och utveckling av talspråket.

Innehåll

Syfte/motiv; Då vi i barngruppen ser ett behov av att främja och uppmuntra intresse och förmåga att använda språket för att kommunicera både verbalt och med hjälp av tecken (TAKK) vill vi skapa en miljö som stimulerar språket på olika sätt. Barnen har visat sitt intresse och sin glädje i mötet med Babblarna. Därför lyfter vi detta intresse för att fånga barnens uppmärksamhet och lust att lära.

Förväntad utveckling; Vi förväntar oss en utveckling av det talade språket samt ett lärande att även kommunicera med tecken som stöd (TAKK) där barn redan vid ett års ålder kan förmedla vad de vill och göra sig förstådda bland barn och vuxna. Den förväntade utvecklingen ska synliggöras genom texter och bilder på unikum samt dokumentation på avdelningen.

Barnens utveckling och lärande ska vi kunna identifiera när vi hör barnen benämna ord och begrepp inom de fokusområden vi arbetar med. I arbetet med källsortering förväntas barnen kunna visa upp sin förståelse för samband då de hanterar material, lägger dem i sina rätta behållare och därefter lämnar materialet på återvinningen. Förmågan att skilja på material som är kopplat till olika Babblare ska barnen visa upp då de benämner material och berättar vem av Babblarna som "har ansvar" för detta.

I skapandet med färg och form ska barnen ges möjligheter att uppleva färger och lära sig vad de heter. Då de med inspiration från Babblarna och deras färger kan berätta vad färgerna heter och visa samband på bl.a. material, samt visa att de ser samband mellan ord och begrepp. T.ex. när barnen kan ta Babba och berätta att han är brun samt ta ett annat föremål och berätta att det också är brunt.

När barnen använder sig av andra kommunikationssätt, tal, TAKK och skapande kan de visa oss hur mycket de har upptäckt och var de befinner sig i sitt lärande.

Barnens intressen för bilder, texter och medier ska de ges möjlighet att visa bl.a. i diskussion och reflektion av dokumentation på unikum och på avdelningen. De ska tillsammans med vuxen och andra barn få möjlighet att visa, berätta och välja det som lockar och intresserar barnet bl.a. med digitala verktyg som ipad.

Våra vardagliga rutiner ger barnen möjligheter att se mönster och samband. De aktiviteter som föregås och efterföljs av specifika rutiner ger barnen möjligheter att ta ansvar för och uttrycka att de förstår vad som händer i vardagen och förutse nästa aktivitet.

Så här ska det gå till; Vi kommer att arbeta med språkgrupper med samtal om Babblarna, källsortering och återvinning med babblarna, sångsamlingar, lek med Babblarna, bokläsning, arbete med digitala verktyg, sånger och sagor med "Teckenpaula" (TAKK), skapande med färg och form med flera kommunikationsfrämjande aktiviteter i vardagsrutiner.

 

Kopplingar till läroplanen

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: