👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Shakespeare

Skapad 2017-11-06 13:36 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Teater
Vi lär känna renässansen, den elisabetanska teatern i London, Shakespeare och hans pjäser. Utifrån det du lär dig kommer du att skapa och framföra en egen monolog.

Innehåll

Detta ska du lära dig

Du kommer att lära dig om renässansen och hur den växte fram, om Shakespeares London och The Globe som var hans teater, om Shakespeares pjäser och vad det är som gör dem till klassiker (teaterteori).

Du kommer att lära dig skapa och framföra en monolog. Du lär dig om sceniskt berättande utifrån berättaren, berättelsen och rummet samt de 7 v:na. Du övar koncentration, närvaro och "the third thing". Du lär dig också getalta med kropp och röst och uppleva trygghet på scenen (scenisk gestaltning 2)

Du kommer att lära dig att skapa en egen text utifrån en karaktär. (Sceniskt karaktärsarbete text)

 

Monologuppgift

 

https://halmstad-my.sharepoint.com/personal/chafle7607_skynet_halmstad_se/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1e38bb5f2136b4980b731336a63ce6dad&authkey=AZzBxTdZ2ydRukpa25A9dQ0&e=4a72c11a5d174d1281dc5e677b9df39b

 

Powerpoint om renässansen och Shakespeare

https://halmstad-my.sharepoint.com/personal/chafle7607_skynet_halmstad_se/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1c0f44a62f8004be98e251ecd10a26158&authkey=AQSQr5embUcESNElxgNsYGI&e=9365dbd496a049eb813ecaf28ab81201

 

Uppgifter

  • Pod efter monologen

  • Monolog

Matriser

Tea
Monologuppgift

Monologuppgift

E
C
A
Gestaltning
Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat några enkla uttryck med kroppen och rösten.
Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat några uttryck med kroppen och rösten.
Eleven gestaltar med gott resultat flera komplexa uttryck med kroppen och rösten.
Uttrycksområden
Eleven beskriver översiktligt hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar samt gestaltar inom något av dessa områden. Eleven beskriver översiktligt hur teaterns uttrycksområden samverkar. Dessutom kommunicerar eleven med viss säkerhet med publik genom att använda teaterns uttrycksmedel.
Eleven beskriver utförligt hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar samt gestaltar inom några av dessa områden. Eleven beskriver utförligt hur teaterns uttrycksområden samverkar. Dessutom kommunicerar eleven med säkerhet med publik genom att använda teaterns uttrycksmedel.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar samt gestaltar inom flera av dessa områden. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teaterns uttrycksområden samverkar. Dessutom kommunicerar eleven med säkerhet med publik genom att använda teaterns uttrycksmedel.
Sceniskt berättande
Eleven redogör översiktligt för uppbyggnaden av enkla sceniska berättelser samt bygger i samråd med handledare enkla sceniska berättelser.
Eleven redogör utförligt för uppbyggnaden av sceniska berättelser samt bygger efter samråd med handledare några sceniska berättelser.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppbyggnaden av komplexa sceniska berättelser samt bygger efter samråd med handledare flera sceniska berättelser.
Medvetenhet
Dessutom diskuterar eleven översiktligt det egna skapandet samt värderar det med enkla omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Dessutom diskuterar eleven utförligt det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen och formulerar vägar för hur skapandet kan utvecklas. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.