Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomen och dess delar och kemiska föreningar för föreberedelsenheten lysa

Skapad 2017-11-06 13:48 i Förberedelseenheten Uppsala
Ett arbetsområde om atomer, molekyler, kemiska föreningar och joner.
Grundskola 9 Kemi
Atom betyder odelbar och länge trodde man att atomerna var odelbara. Idag vet vi att det inte är så. Kunskapen om atomer hjälper oss att förstå vad som händer vid kemiska reaktioner. Kunskap om atomen är också viktig för att förstå materiens kretslopp och hur ämnena bildar kemiska föreningar.

Innehåll

Träna på till provet

Anteckningar och begrepp

SYFTE

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

För att uppnå betyget E ska du kunna detta:

¤ namnet på partiklarna i atomen och vilken laddning de har

¤ förklara varför atomer är oladdad

 

Begrepp: atom, proton, neutron, elektron, molekylbindning, 

 

ARBETSPROCESS

Genomgångar, Arbetsblad, Faktabok, Frågor i faktaboken, Film, Diskussion, Laboration, Demonstration


BEDÖMNING

Prov och laborationer

Uppgifter

 • Kemi prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Övergripande matris för Kemi

Granska information, kommunicera och ta ställning

 • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
--------------------------------------------->
---------------------------------------->
---------------------------------------------->
-------------------------------------->
Samtala
Eleven behöver stöd för att samtala om och diskutera frågor som rör miljö, hälsa och samhälle.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö, hälsa och samhälle.
Eleven behöver stöd för att skilja fakta från värderingar.
Eleven kan skilja fakta från värderingar.
Motivera
Eleven kan formulera ställningstaganden men behöver stöd för att motivera och beskriva några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan formulera ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan formulera ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan formulera ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Argumentera
I diskussionerna redogör eleven endast för sina egna åsikter.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda information
Eleven behöver stöd för att använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner.

Undersökningar

 • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
--------------------------------------------->
---------------------------------------->
---------------------------------------------->
-------------------------------------->
Genomföra
Eleven behöver stöd för att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven inte utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dra slutsatser
Eleven behöver stöd för att jämföra resultaten med frågeställningarna och för att dra enkla slutsatser.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser.
Eleven kan med stöd koppla slutsatserna till kemiska modeller och teorier.
Slutsatserna har viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Slutsatserna har relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Slutsatserna har god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resonera
Felkällor
Eleven kan med stöd föra resonemang kring resultatens rimlighet.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Förbättringar
Eleven kan med stöd ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Eleven bidrar till att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningar kan utvecklas.
Eleven ger förslag på hur undersökningar kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

Begrepp

 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
--------------------------------------------->
---------------------------------------->
---------------------------------------------->
-------------------------------------->
Begrepp
Eleven har några grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang
Förklara
Eleven visar sina kunskaper och kan med stöd ge exempel och beskriva dessa.
Eleven visar sina kunskaper genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Beskriva och förklara
Naturvetenskapliga upptäckters betydelse
Eleven kan med stöd ge exempel på några centrala vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera några centrala vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: