Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

grön flagg resurcer och konsumtion

Skapad 2017-11-06 14:30 i Äppelgårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Projekt/TemaVår nyfikenhet, utmaning och frågeställning inom det här området är? Behöver barn många leksaker eller behöver de många saker att leka och skapa med. Vi vill ge barnen en möjlighet att leka, skapa,utforska och undersöka olika saker/material som inte är färdiga leksaker eller material som är gjort för att skapa med.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen hösten 2017

I våran barngrupp har vi fyra barn som är födda 2015 och åtta barn födda 2016. Vi  bestämt oss tidigt i det här projektet att erbjuda barnen många saker att leka/skapa med, använda oss av berikande material som de kan leka med, skapa med  utforska och undersöka. Under januari månad 2018 har våran barngrupp utökats med ytterligare fyra barn alla dessa födda 16.

Mål

Barnen ska få möjlighet att upptäcka, utforska leka och skapa inte bara med färdiga material och leksaker. Ge dem möjlighet att använda nya berikande material samt att värna om de resurser vi har i vår omgivning i form av leksaker, böcker och skapande material.

  

Omformulering av läroplansmål

Vi vill ge barn möjlighet att upptäcka och utforska material och ting som är nya för dem och som de inte känner till. Skapa miljöer som väcker barnens lust att leka och utforska. Se miljön både ute och som lärande vi lär tillsammans och i den miljö vi vistas i

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

november 2017

Det vi just nu gör att barnen i den skapande verksamheten erbjuds en del  material som annars skulle slängds, det här är något som vi benämner och talar om då vi använder det.  Vi kommer att införskaffa sådant material som tillexempel glasslådor, mjölkkartonger, papplådor av varierande storlek med mera.  

 

Det vi idag ser att barnen just nu ha

de vill även lyssna till musik för att det ska bli möjligt för dem att göra detta har vi börjat använda oss av QR-koder fastsatta på gamla uttjänta cdskivor 

Våren 18

Just nu använder vi oss av mycket material som inte är färdiga leksaker , bygger med gamla glasslådor.  

 Använder gamla mjölkkartonger att skapa konst av.

 

Uppföljning 

För att kunna erbjuda material som väcker barnens intresse har vi införskaffat bananlådor, då vi ibarnens lek sätt att de har ett intresse av av att kliva i och ur lådor vi ser är att de äldre barnen börjar använda lådor som bilar tåg. Vi har lekt och åkt tåg tillsammans. Vi har införskaffat olika material att bygga med.

Använt oss av  olika material att skapa konst med.

Utvärdering

Alla barn men kanske ändå mest de yngre prövar att kliva ur och i testa de olika hållen finns olika storlekar.

Det vi ser är att de äldre barnen börjar använda lådor som bilar tåg. Vi har lekt och åkt tåg tillsammans.

Vi upplevare att barnen bygger med glasslådorna men de används även till annan lek, som att åka skridskor med.

Vår upplevelse är att barnen finner det lustfullt att skapa i olika material.

Analys och utveckling

Det vi har upptäckt är att barnen använder sig av leker och skapar i olika material. Genom att material som finns på avdelningen är tillgängligt för dem får de goda förutsättningar att påverka med vad och när de vill använda sig av olika material.  

Barnen har fått med sig en möjlighet att se och upptäcka att det finns så mycket mer att skapa/leka med som inte är färdiga leksaker samt att använda sådant som annars skulle ha kastats.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: