Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan åk 1 NO Vinter

Skapad 2017-11-06 15:24 i Slottsjordsskolan Halmstad
Grundskola F – 1 NO (år 1-3)
I arbetsområdet får du lära dig om vad som händer i naturen på vintern och om hur vissa av de svenska djuren beter sig då. Du får också genomföra enklare undersökningar.

Innehåll

Mål

Du:

 • namnger vintermånaderna.
 • ger exempel på kännetecken i naturen på vintern.
 • berättar om hur några djur lever på vintern.
 • känner till begreppen tyngdkraft och friktion.
 • känner till två egenskaper hos vatten (fast och flytande)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: