Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp på topp åk 1

Skapad 2017-11-06 20:01 i Jonsereds skola Partille
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Under några veckor kommer vi att arbeta med temat "Kropp på topp". Vi kommer att lära oss hur några olika delar av kroppen fungerar samt vad kroppen behöver för att må bra.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Förmågorna, kapitel 1 och 2)

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i biologin för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 • Människans kroppsdelar samt betydelsen av mat och sömn för att må bra. 

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen. 

Vad ska vi göra? (CI)

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras.

 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor

Ord och begrepp i arbetsområdet

I arbetet med kroppen ska du träna på att förstå och att använda följande begrepp inom ämnet biologi:

Kroppen, hälsa, hygien, kost, matsmältning, blodomlopp, motion, kroppsdelar, sinnen, smak, syn, hörsel, lukt, känsel, tyngdkraft, friktion, balans och jämvikt.

 

Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande)  

  • Skriva och läsa faktatexter
  • Titta på film
  • Göra undersökningar
  • Arbeta med arbetsblad
  • Arbeta enskilt och i grupp
  • Utföra, dokumentera experiment och jämföra dina resultat med andras.
  • Samla stenciler, egna anteckningar och annat material i en tema-bok.

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

 • Kunna berätta om några av människans kroppsdelar och funktioner.

 • Kunna framföra dina tankar om vad som påverkar människors hälsa.

 • Kunna utföra och dokumentera experiment.

 • Kunna använda dig av din dokumentation vid diskussioner och samtal.

 • Kunna presentera någon del av temat genom digital presentation eller faktatext. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: