👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Nordic countries

Skapad 2017-11-06 22:58 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Engelska
Vi tränar på att uttrycka oss kring Nordens länder på engelska. Vi lär oss att beskriva var platser ligger mha väderstrecken.

Innehåll

Så här arbetar vi med arbetsområdet

 • Vi tränar på att formulera oss muntligt genom olika spel och lekar gemensamt.
 • Vi arbetar i vår lärobok "The book about me".
 • Vi tittar på film och pratar gemensamt om det vi sett.
 • Vi lär oss och tränar på aktuella ord. 
 • Vi arbetar med loopen "The Nordic countries"
 • Vi bearbetar vår text och tal med hjälp av respons från andra.

 Så här visar jag att jag kan

 • Vara delaktig under lektionerna.
 • Skapa en presentation om ett av Nordens länder.
 • Göra jämförelser med övriga länder med hjälp av att komparera adjektiv
 • Träna på att berätta muntligt om din presentation.
 • Använder de nya ord vi lärt oss i mitt arbete/presentation.
 • Ger och tar emot respons på arbeten/presentationen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska - the Nordic countries

--------------->
--------------->
Jag formulerar...
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig.
 • En  E 6
Jag berättar om ett land i Norden för andra. Jag försöker använda hela meningar då jag berättar.
Jag berättar om ett land i Norden för andra. Jag använder för det mesta hela korrekta meningar när jag berättar.
Jag berättar, på ett tydligt sätt, om ett land i Norden för andra. Jag berättar flera detaljer om landet som höjer innehållet i min presentation.
Jag använder nya ord..
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig.
 • En  E 6
Jag använder några av de nya orden jag har lärt när jag berättar om ett nordiskt land på engelska.
Jag använder tio av de nya orden jag har lärt mig när jag berättar om ett nordiskt land på engelska.
Jag använder mer än tio av de nya orden jag har lärt mig när jag berättar om ett nordiskt land på engelska.
Jag beskriver var platser ligger...
Jag anpassar språket till syfte och sammanhang.
 • En
Jag beskriver var en plats ligger med hjälp av väderstreck på engelska.
Jag beskriver var tre olika platser ligger med hjälp av olika väderstreck på engelska. Jag berättar någon detalj om någon av platserna.
Jag beskriver var minst fem olika platser ligger med hjälp av olika väderstreck på engelska. Jag berättar några detaljer om de platserna.
Jag bearbetar och förbättrar...
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
 • En  E 6
Jag gör en förbättring i min presentation med hjälp av respons från andra.
Jag gör flera förbättringar i min presentation med hjälp av respons från andra.
Jag jämför...
 • En
 • En
Jag visar att jag kan komparera adjektiv på engelska. Jag använder det när jag jämför något i de nordiska länderna med något i Sverige.
Jag visar att jag kan komparera adjektiv på engelska. Jag använder det när jag jämför några saker/platser i de nordiska länderna med Sverige.