Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompistema med Kanin och igelkott.

Skapad 2017-11-07 09:11 i Inspiratörens förskola Munkedal
Förskola

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Barnen har visat en nyfikenhet att pendlat mellan våra avdelningar och på vår förskola ligger våra avdelningar bredvid varandra och detta har vi sett som en möjlighet för att skapa ett samarbete mellan barngrupperna. Vi har blandat våra barn i äldre och yngre grupper där barnen får möta nya kompisrelationer och därför kommer vi att arbeta med kompisböckerna.

 

Mål

 

Eget formulerat mål

Skapa nya relationer genom leken och att visa respekt och få förståelse till andra individer.

Barnen ska bli trygga individer.

 

Läroplanens mål

 

Barnens erfarenheter

 

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi pedagoger kommer att starta upp ett kompistema med 10 små kompisböcker.  Böckerna handlar om situationer som barnen känner igen från sin vardag. 

Den första böckerna vi kommer att arbeta med de yngre barnen är Lyssna och komma överens, de äldre arbetar med Samarbeta. Starten för böckerna kommer att ske vecka 45.

 De yngre barnen kommer att genom boken få:

- Lyssna på boken.

- Samtala om boken.

- Se en dramatisering utifrån en händelse i boken.

- Höra och säga bokens egna ramsa.

 

De äldre barnen kommer att genom boken få:

- Lyssna på boken.

- Samtala om boken.

- Utföra en aktivitet som är planerad utifrån bokens innehåll.

- Höra och säga bokens egna ramsa.

När två veckor har gått byter vi bok, så att alla barnen i båda grupperna får ta del av de böcker vi läser.

Sprida glädje.

Vänta på din tur.

Dela med dig.

Visa dina känslor.

Säga förlåt.

Säga stopp.

Lugna ner sig.

Prata om det.

 

Hur målet ska utvärderas

Efter varje bok kommer arbetslaget att utvärdera hur arbetet mot vårt mål har gått och diskutera om vi behöver förändra något i nästa bok. Under arbetets gång kommer vi att observera barngruppen hur de bemöter varandra och förhåller sig till sin miljö.

I vårterminen kommer vi att utvärdera utifrån dessa punkter:

 

 

 

Teoretisk bakgrund

"Lärandet är en social process, som pågår i ett samspel mellan barnet och omgivningen. Detta medför att barn också lär av varandra." ( Samuelsson, Sheridan. Lärandets grogrund, 1999).

 

Dokumentation

Dokumentation kommer att ske via vår portal Unikum.

 

Samverkan med vårdnadshavare

Samtalar i det vardagliga med föräldrarna när de lämnar eller hämtar sitt barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: