Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering- samhällskunskap åk 8

Skapad 2017-11-07 09:32 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola F – 9 Samhällskunskap
”Undervisningen i samhällskunskap ska ge eleverna både kunskaper och färdigheter så att de kan fungera som aktiva medborgare nu och i framtiden i ett samhälle under snabb förändring”

Innehåll

Vad ska vi arbeta med under denna period?

 • De demokratiska rättigheterna

 • Hur det är att verka och leva i ett demokratiskt samhälle.
 • Aktivt medborgarskap.
 • Förstå hur det politiska systemet är uppbyggt och hur det påverkar oss, eleverna.
 • Förstå sambandet mellan riksdag, regering, kommun, region och till slut oss.
 • Vilka val som finns, och varför finns det olika val? D.v.s. varför har vi olika partier?
 • Hur vi ”vanliga” kan påverka och hur vi påverkar genom att rösta. D.v.s. utnyttja vår demokratiska rättighet

Hur ska vi göra detta?

 • Arbeta med olika begrepp för att lära oss ämnesord (ämnets ”glosor”).
 • Föreläsningar/Powerpointpresentationer om demokrati, riksdag och- regering, val och partier.
 • Filmer om bland annat de olika partierna, riksdagen och demokrati.
 • Arbetshäfte med frågor. 

Vad kommer jag bedöma? 

 • Övningar och löpande insatser på lektionerna
 • Prov där du visar hur väl du förstår och använder dig av begrepp, samt hur du kan resonera om ämnesinnehållet. 
 • Andra bedömningsuppgifter. 

Filmer kopplat till arbetsområdet;

http://urskola.se/Produkter/182091-Vem-bestammer-vad-pa-latt-svenska-Riksdagen 

http://urskola.se/Produkter/202391-Sa-funkar-Sverige-Politik

http://urskola.se/Produkter/182797-Drom-om-demokrati-Att-rosta

På arabiska och somaliska.

http://urskola.se/Produkter/183474-Vem-bestammer-vad-arabiska-Riksdagen 

http://urskola.se/Produkter/183134-Vem-bestammer-vad-somaliska-Riksdagen

 

.

 

 

Uppgifter

 • Powerpoint

 • Powerpoint

 • Arbetshäfte politik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Bedömning- samhällskunskap åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges politiska system. Det vill säga: Riksdag, regering, val, partier och olika ideologier (socialism, konservatism, liberalism) . Du har dessutom grundläggande kunskaper om demokratiska värden.
Du har goda kunskaper om Sveriges politiska system. Det vill säga: Riksdag, regering, val, partier och olika ideologier (socialism, konservatism, liberalism). Du har dessutom goda kunskaper om demokratiska värden.
Du har mycket goda kunskaper om Sveriges politiska system. Det vill säga: Riksdag, regering, val, partier och olika ideologier (socialism, konservatism, liberalism). Du har dessutom mycket goda kunskaper om demokratiska värden.
Undersöka och beskriva
Du kan undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer (riksdag och regering) i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver enkla samband dem emellan.
Du kan undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer (riksdag och regering) i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver ganska komplexa samband dem emellan.
Du kan undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer (riksdag och regering) i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver komplexa samband dem emellan.
Resonera
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkar varandra.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkar varandra.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkar varandra.
Se samband
Och beskriver då enkla samband mellan olika saker som har betydelse för individens möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika saker som har betydelse för individens möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Och beskriver då komplexa samband mellan olika saker som har betydelse för individens möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Begreppsförmågan
Du kan använda ämnesspecifika begrepp och modeller på ett ganska bra sätt, när du beskriver olika samhällsstrukturer och ser samband.
Du kan använda ämnesspecifika begrepp och modeller på ett bra sätt, när du beskriver olika samhällsstrukturer och ser samband.
Du kan använda ämnesspecifika begrepp och modeller på ett mycket bra sätt, när du beskriver olika samhällsstrukturer och ser samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: