Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Commonwealth

Skapad 2017-11-07 10:05 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 9 Engelska
You will work with EF Class and write a compare and contrast essay about two Commonwealth countries.

Innehåll

You will work with EF Class and write a compare and contrast essay about two Commonwealth countries.

How to write the essay, and what you should include will be presented in class.

You will only work with this during lessons.

Matriser

En
The Commonwealth

F
E
C
A
Redogöra, diskutera och agera
Eleven har inte varit tydlig nog i redogörelse och inte heller följt instruktionerna.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig i skrift
Eleven har inte formulerat sig tydligt nog. Texten blir inte heller sammanhängande och därför inte heller begriplig.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulera sig anpassat
.
.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven brister i tydlighet och har inte heller anpassat sin text till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Diskutera och jämföra
Eleven gör inga jämförelser och diskuterar inte heller några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: