👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Eldorado: tiondelar, hundradelar, längdenheter och procent

Skapad 2017-11-07 10:07 i Rotskärsskolan F-6 Älvkarleby
Vi utgår från Eldorado 5A och arbetar med området under hösten 2016.
Grundskola 5 Matematik
Vårterminen 2021 v. 3-5.

Innehåll

 

Tiondelar, hundradelar, längdenheter och procent

Nu har det blivit dags att lära sig mer om decimaltal och procent.
Under några veckor kommer vi att utgå från Eldorado 5A och arbeta med kapitel 2.

Syfte och övergripande mål, LGR-11

Mål för dig som elev

När vi är klara med området ska du:

- kunna sätta ut tiondelar och hundradelar på tallinjen.
- ha större förståelse av sambandet mellan tiondelar/hundradelar i bråkform och i decimalform.
- kunna läsa, visa och skriva decimaltal med tiondelar/hundradelar.
- kunna använda tiondelar vid cm och mm, samt vid liter och deciliter.
- kunna använda hundradelar vid m, dm, cm och mm, samt vid mil, km och m.
- kunna storleksordna decimaltal med olika antal decimaler.
- kunna skriva tal i intervaller mellan olika decimaltal
- veta att ordet procent betyder hundradel och veta hur symbolen för procent ser ut.

 Arbetssätt och innehåll

Vi utgår från matematikboken Eldorado 5A och arbetar både teoretiskt i boken och praktiskt med konkret material. Vi kommer att spela spel, genomföra uppgifter utomhus, titta på filmer och lösa problem både enskilt och gemensamt. 

Bedömning

Din lärare, kommer att bedöma:
- ditt resonemang i gruppuppgifter.
- dina resultat på läxförhör och andra uppgifter vi arbetar med här i skolan

-ditt resultat på provet.

- dina insatser i klassrumsdiskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik: tiondelar, hundradelar, längdenheter och procent

Insats krävs
Påväg
Uppnått
Sätta ut tiondelar och hundradelar på tallinjen.
Läsa, visa och skriva decimaltal med tiondelar/hundradelar.
Förståelse av sambandet mellan tiondelar/hundradelar i bråkform och i decimalform.
Använda tiondelar vid cm och mm, samt vid liter och dl.
Använda hundradelar vid m, dm, cm och mm, samt vid mil och km .
Storleksordna decimaltal med olika antal decimaler
Skriva tal i intervaller mellan olika decimaltal
Veta att ordet procent betyder hundradel och veta hur symbolen för procent ser ut
Delta i klassrumsdiskussioner och då använda matematikspråk.