Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Oden

Skapad 2017-11-07 11:06 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Här beskriver vi hur vi kommer arbeta med matematik under HT 2017

Innehåll

Mål:

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

Uppnåendekriterier för strävansmålet

  • Att få en ökad förståelse för tex. diagram
  • Att lära sig siffror samt att se sambandet mellan antal och siffror 
  • Leka med matte
  • Lära på många olika sätt

 

Nuläge:

Barnen har ett stort intresse för matematik, så som tex. siffror, lägesord och prepositioner. 

Metoder för att nå målet: Vi använder oss bla. av stapeldigram på olika sätt när vi tar närvaron på förskolan, väljer frukt eller röstar. Vi har använt oss av kapplastavar, barnens namn (för och efternamn), Duploklossar, frukter och pärlor. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: