Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smultron Naturvetenskap och Teknik

Skapad 2017-11-07 12:28 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Utvärdering beskriver hur det gick och syftar till att hjälpa oss att förfina våra arbetssätt och metoder så vi når de mål som läroplanen förskriver.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Barnen ska få upptäcka och utforska vad som händer i naturen under de olika årstiderna och djurlivet.

Barnen får prova olika tekniker i olika situationer för att själva upptäcka skillnaden.

Att barnen kan ta på sig enklare kläder själv.

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi är ute mycket och uppmärksammar barnen på djur, natur och är öppna för barnens egna intressen.

Vi tar in material från naturen/skogen och skapar med dessa.

Vi målar med olika sorters färg och olika redskap.

Barnen är med när vi gör Play-Doh deg och sedan leker med den.

Barnen får träna på att ta på sig själva när vi är på väg ut, efter blöjbyten och i andra rutinsituationer.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Vi har ett öppet sinne och ser och känner av vad som fångar barnen.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi observerar och dokumenterar i barnens lärloggar på Unikum.

Hur gick det?

Vad fungerade/fungerade inte?

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: