👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smultron Matematik

Skapad 2017-11-07 12:30 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Utvärdering beskriver hur det gick och syftar till att hjälpa oss att förfina våra arbetssätt och metoder så vi når de mål som läroplanen förskriver.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill att barnen ska lära sig enkel matematik för att få förståelse för antal, storlek, längd, form mm.

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi använder oss av matematik som ett naturligt arbetssätt i alla rutinsituationer som utgång, matsituationer, lek, samling, blöjbyten mm.

Vi använder oss av kroppsspråket, TAKK, sånger och ord för att förstärka och förtydliga begreppen.

Vi ger barnen öppna frågor istället för att ge dem färdiga svar på barnets individuella nivå.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Vi är uppmärksamma på vad barnet är intresserat av och utgår från det i vår fortsatta planering.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

På Unikum i barnens lärloggar.

Hur gick det?

Vad fungerade/fungerade inte?

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
    Lpfö98 Rev. 2016