👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN och Mänskliga rättigheter

Skapad 2017-11-07 13:54 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 9 Samhällskunskap
Överallt i världen pågår olika konflikter varje dag. Världen har aldrig tidigare sett så stora flyktingströmmar som idag och det är vanliga människor som drabbas värst. Vi kommer under detta arbetsområdet att jobba med mänskliga rättigheter och vad FN är samt vad de kan hjälpa dessa människorna med.

Innehåll

Konkretisering av målen - detta visar du genom att:

Vid enskilt arbete samt vid grupparbeten resonerar du kring mänskliga rättigheter och deras betydelse i världen.

Via filmvisning kommer du att få ta del av FN:s arbete kring de mänskliga rättigheterna.

 

Målet med undervisningen är att du ska:

- få kunskaper om innebörden och betydelsen av deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

- känna till FN och organisationens arbete.

- få kunskaper om vilka diskrimineringsgrunder som finns i svensk lagstiftning

- känna till olika organisationers arbete för att främja de mänskliga rättigheterna.

- känna till hur de mänskliga rättigheterna kränks på olika håll i världen.

 

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas: 

- dina kunskaper om innebörden och betydelsen av deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

- dina kunskaper om FN och organisationens arbete.

- dina kunskaper om vilka diskrimineringsgrunder som finns i svensk lagstiftning.

- dina kunskaper om olika organisationers arbete för att främja de mänskliga rättigheterna.

- dina kunskaper om hur de mänskliga rättigheterna kränks på olika håll i världen.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällskunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera
Beskriva och förklara
Beskriver händelser och företeelser på ett enkelt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt och detaljerat sätt
Orsak och konsekvens
Ger exempel på orsaker och konsekvenser
Ger exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar i mer än ett led
Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar dessa i flera led
Ger flera och tydliga exempel på orsaker och konsekvenser i flera led
Perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv och drar paralleller till andra sammanhang
Samband
Behöver hjälp med att se samband mellan olika delar eller händelser och företeelser
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser och företeelser och ger enkla förklaringar till dessa
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv Ser och beskriver detaljer och får ihop helheter. Förklarar hur delar hänger ihop
Argumentera
Framför åsikter och argument men saknar motivering eller förklaring
Framför och bemöter åsikter och argument och motiverar genom att tycka och känna
Framför och bemöter åsikter och argument och underbygger dessa med relevant fakta/erfarenhet
Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger dessa med relevant fakta/erfarenhet genom att dra paralleller och koppla till andra sammanhang
Begrepp
Kan några begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang
Använder och känner till några begrepp
Använder och känner till flera begrepp
Använder och känner till flera begrepp och använder dessa i olika sammanhang
Hantera källor
Söka, välja och använda
Behöver stöd för att söka lämpliga källor samt för att välja lämplig samhällsvetenskaplig information
Söker, väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka samhällsvetenskaplig information Använder främst kända källor, exempelvis läroböcker
Väljer och använder flera källor för att söka samhällsvetenskaplig information
Väljer och använder flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information Anpassar dess lämplighet till ämnet och söker nya och fler efter behov
Dra slutsatser
Behöver stöd för att dra slutsatser från källornas information
Drar enklare slutsatser utifrån källornas information Underbygger slutsatser med enkla förklaringar
Sammanställer information från källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga förklaringar
Sammanställer information från fler och olika källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga och detaljerade förklaringar
Källkritik
Behöver stöd för att skilja fakta från värderingar Motiverar genom att tycka och känna
Skiljer fakta från värderingar och motiverar med enstaka aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av olika aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av flera olika aspekter för källkritik Jämför de olika källorna utifrån de aspekter som lyfts fram