Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionstema

Skapad 2017-11-07 14:49 i Knappekullaskolan Lerum
I det här arbetsområdet kommer eleverna att få lyssna till bibelberättelser ur gamla testamentet. Vi kommer att arbeta med skapelseberättelsen och berättelserna om Josef och hans bröder. Eleverna får återge berättelserna genom att rita och skriva i sina SO-häften.
Grundskola 2 Religionskunskap
I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med religionerna kristendom, judendom och islam.

Innehåll

1.Syfte

Temats syfte Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

2. Centralt innehåll

Re 1-3
 • Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Re 1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • Re 1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

3. Kunskapskrav

Re 1-3

Eleven beskriver några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

 • Re 1-3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • Re 1-3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

4. Konkreta mål

Du ska:

- veta att Sverige har en kristen tradition.
- veta att Bibeln är kristendomens viktigaste bok, att kyrkan är dess plats för utövning och att korset är dess symbol.
- veta att Koranen är islams viktigaste bok, att moskén är dess plats för utövning och att halvmånen är dess symbol.
- veta att Tora är judendomens viktigaste bok, att synagogan är dess plats för utövning och att stjärnan är dess symbol.
- kunna återge några bibliska berättelser.
- känna till någon viktig högtid inom kristendom, judendom och islam.
- känna till att det från kristendomen finns koppling till judendom och islam.

5. Arbetssätt

Du kommer att få:

- lyssna till berättelser ur gamla/nya testamentet och prata om dessa tillsammans i klassen.
- titta på film om berättelser ur bibeln.
- rita och skriva.
- arbeta enskilt och tillsammans med andra i klassen.
- läsa faktatexter. 
- träna på att återge berättelser som är gemensamma i Bibeln, Koranen och Tora.

6. Bedömning

Du kommer att få visa att du kan genom att:

 • delta i diskussioner med andra.
 • skriva och berätta.
 • svara på frågor muntligt och skriftligt.
 • återberätta religiösa berättelser med hjälp av bilder.
 • förklara varför vi firar jul och påsk.
 • arbeta självständigt och tillsammans med andra.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: