Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden och Nya tiden

Skapad 2017-11-07 17:14 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Vi arbetar med den spännande tidsepoken medeltiden. Du kommer att få lära dig om hur människorna levde under medeltiden, vad som påverkade deras liv och vårt sätt att leva idag.
Grundskola 7 – 9 Historia Svenska
Under några veckor arbetar vi med de spännande tidsepokerna medeltiden och nya tiden (upptäckternas tid). Du kommer att få lära dig om handel och upptäckter ute i världen. Vad som påverkade deras liv och vårt sätt att leva idag.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få kunskap om:
Medeltidens förhållanden, skeenden och gestalter.
Det vill säga:
* Hur de levde på medeltiden och hur samhället var uppbyggt. 
* Kyrkans roll.

*Kulturella framsteg under medeltiden

* Handeln i det medeltidasamhället.
* Digerdöden och vad det innebar att så många människor dog.

 

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker utifrån 
*  Din kunskaper om hur man levde under medeltiden och vad som påverkade deras sätt att leva.
* Hur du använder dig av och förklarar historiska begrepp.
* Din förmåga att resonera, göra jämförelser och reflektioner.
* Hur aktiv du är under lektionerna.

Undervisning och arbetsformer

- Lärarledda genomgångar

- Läsning och arbete i historieboken

- Arbete enskilt och i grupp

- Frågesporter och spel

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: