👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig och muntlig argumentation åk 9

Skapad 2017-11-07 19:51 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Under de kommande veckorna ska du få lära dig mer om argumentation och argumentationsteknik. Du ska få skriva en argumenterande text och även argumentera muntligt.
Grundskola 9 Svenska
Att argumentera är ett sätt att skriva eller tala för en sak och lägga fram olika skäl för den. En argumentation kan vara en krönika, debattartikel, argumenterande text eller en insändare i en tidning. En argumentation kan vara en hel text där man vill tala för och övertyga någon att tycka som du. En argumentation kan även vara muntlig, t.ex ett argumenterande tal, en diskussion eller en debatt.

Innehåll

Tidsperiod: v 48-50

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgång av hur en argumenterande text är uppbyggd (Genrekoden Skriva s 86-89 samt Fixa texten 2 s 70-81)
 • Gemensam läsning av debattartikeln Barn i skolan behöver mer idrott på schemat
 • Skriva en debattartikel (inlämning Google Classroom måndag 11 december v 50)
 • Träna på att resonera och argumentera där ni övertygar varandra med hjälp av argument, bemöter argument och budskap med egna ord, fakta och värderingar
 • Ge varandra kamratrespons
 • Muntlig argumentation i par utifrån givna ämnen
 • Film (sli.se) ala ut! Vässa argumenten

Det som kommer att bedömas är:

        -  Hur väl din text är anpassad till genren, hur väl du kan framföra dina åsikter i skrift, samt hur varierat och säkert ditt språk är

        -  Hur väl du kan framföra dina åsikter och bemöta andras åsikter i debatten

(Se kunskapskraven nedan)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9