Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäckternas tid och Revolutionernas tid

Skapad 2017-11-07 22:33 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Historia åk 8
Grundskola 8 Historia
Arbetsområdet är Upptäckternas tid, amerikanska revolutionen, franska revolutionen och industriella revolutionen. Dessutom berör vi medeltiden lite kort.

Innehåll

 

 Upptäckternas (Nya tiden) och Revolutionernas tid

 

Lpp, Historia, 2020

 

Utdrag ur centrala innehållet i Läroplanen:

 

 • Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900

 

 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

   

  Arbetssätt
  Undervisningen kommer i stor utsträckning att handla om föreläsningar med bildpresentationer och eget arbete med olika frågeställningar. Det kan bli fråga om fördjupningsarbete i någon form i utvald epok efter överenskommelse mellan elever och lärare. Dessutom läggs fokus på historiska begrepp.

  Bedömning
  Eleverna kommer att bedömas enbart vid bedömningstillfällen såsom muntliga och skriftliga redovisningar och prov. Eleverna kommer att veta när det är bedömningssituationer. Övrig undervisningstid är till för inlärning och prövning av idéer i diskussioner och frågor till lärare.

  Betygskriterier
  Betygskriterier och bedömningskriterier kommer att bifogas vid bedömningssituationer så att eleverna vet vad som krävs för de olika betygsstegen.

 

 

 

Matriser

Hi
Revolutionernas tid år 8 Kunskapskrav

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Analysförmåga
Kunskaper och resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Analysförmåga
Samband
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten,migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Analysförmåga
Resonemang
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Källkritisk förmåga
Använda källor och föra källkritiskt resonemang
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Begreppsförmåga
Använda begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: