👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Löten Jordens uppbyggnad

Skapad 2017-11-08 09:05 i Lötenskolan Flen
Geografi
Grundskola 5 Geografi
Runt jorden finns ett hårt skal som kallas jordskorpan. Om jorden vore lika stor som ett äpple, skulle jordskorpan vara ungefär lika tjock som äpplets skal. I det här området ska vi lära oss mer om jordens olika skikt, vad plattektonik är, vad som händer när vulkaner får utbrott och jordbävningar händer.

Innehåll

Syfte området berör

Centralt innehåll området berör

Så här jobbar vi

Vi kommer främst att arbeta med häftet " jordens inre och yttre krafter" samt se olika filmer kring plattektonik, erosion, vulkanutbrott, jordbävningar m.m.

Du följer med på lektionerna och gör arbetsuppgifter kopplade till de du läst, hört och sett.

Bedömning

Dina förmågor och kunskaper bedöms genom att du är aktiv under lektionens diskussioner, genomför skriftliga och muntliga arbetsuppgifter samt ett prov.

Tidsperiod

Vi arbetar med området främst mellan vecka 41-43

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Jordens uppbyggnad

E
Du bedöms utifrån årskurs 5 nivå mot kunskapskraven i årskurs 6.
C
Du bedöms utifrån årskurs 5 nivå mot kunskapskraven i årskurs 6.
A
Du bedöms utifrån årskurs 5 nivå mot kunskapskraven i årskurs 6.
Du har
baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du kan
använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Du kan
använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden.
använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden.
använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden.