👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer, grundämnen, molekyler och metaller åk 6

Skapad 2017-11-08 11:27 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 6 Kemi
Efter en spännande resa till Universums största Galaxer, hamnar vi i ett svart hål som för oss till en av de minsta bitarna. Molekyler och Atomer. Allt är uppbyggt av atomer - små små bitar som sitter samman och bildar olika byggnadsverk. Nu ska du få chansen att lära dig flera saker om bl.a. atomer, men även grundämnen och kolets kretslopp. Välkommen till en spännande upptäcktssresa!

Innehåll

Varför har en man hoppat ut badkaret och sprungit naken genom stan?

Detta och mycket mer kommer du lära dig när vi jobbar med detta arbetsområde!

 

Du ska lära dig:

 • vad en atom, molekyl och ett grundämne är,
 • vad en kemisk förening är,
 • vad en proton, elektron och neutron är,
 • att ämnen har olika egenskaper,
 • kunna beskriva kolets kretslopp i naturen,
 • känna till det periodiska systemet,
 • veta vad materia är,
 • känna till några vanliga grundämnen och deras beteckningar - kol, väte, syre, kväve, järn, silver, guld,
 • veta vad man kan använda olika metaller till och hur man kan få fram metaller ur malmer,
 • veta varför man återvinner några olika metaller,

Material:

Film om atomer, molekyler mm. : https://www.youtube.com/watch?v=WPoohHPuT4o

Film om vätgas: https://www.youtube.com/watch?v=4lEnFVVFkXU

Film om Marie Curie: https://www.youtube.com/watch?v=FEWjapcJD4w

Mål och betyg

Nedan kan du se vilka mål du kan jobba mot i de olika betygsstegen.

Förmågor vi tränar

Analysförmåga:
- förstå varför något är på ett visst sätt och kunna förklara det (ex. kunna förklara dina egna resultat vid ett experiment och motivera varför det blev som det blev).

Metakognitiv förmåga:
- se rimligheter i saker och lösningar. Reflektera.

Begreppslig förmåga:
- förstå olika begrepp, d.v.s. nya ord som används inom ett visst ämne. T.ex. olika kemiord som atom, molekyl, fast o.s.v.
- se hur olika begrepp hör ihop med varandra.
- visa att du kan kunna använda begreppen.

Arbetsform (elevinflytande)

Du har varit med och valt att ni ska jobba på följande sätt:

 • Film
 • Experiment
 • Forska enskilt och i par
 • Genomgångar/föreläsningar
 • Instuderingsfrågor - vi jobbar med boken Koll på NO! s.58-73

Bedömning

Jag kommer att bedömma:

 • hur väl du kan de mål och förmågor som du ska kunna inom detta arbetsområde,
 • hur du visar dina kunskaper muntligt och/eller skriftligt.

 

Länkskafferi

http://www.naturvetenskap.org/ 
  
http://www.ne.se/lang/vatten
 
http://www.ptable.com/?lang=sv
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Kemi-atomer, molekyler och grundämnen.

E
C
A
Använda information
I din text om ett ämnes eller materials upptäckt och i den skriftliga redovisningen av ett ämne har du använt den information som du har hittat.
I din text om ett ämnes eller materials upptäckt och i den skriftliga redovisningen av ett ämne har du har använt den information som du har hittat tillsammans med områdets begrepp.
I din text om ett ämnes eller materials upptäckt och i den skriftliga redovisningen av ett ämne har du använt den information som du har hittat tillsammans med områdets begrepp på ett korrekt sätt.
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
Du har genomfört undersökningar utifrån en given planering. Du kan ställa upp en enkel hypotes och skriva ett enkelt resultat. Du kan även skriva en enkel slutsats.
Du har genomfört undersökningar utifrån en given planering. Du kan ställa upp en utvecklad hypotes och skriva ett utvecklad resultat. Du kan även skriva en utvecklad slutsats.
Du har genomfört undersökningar utifrån en given planering. Du kan ställa upp en välutvecklad hypotes och skriva ett välutvecklad resultat. Du kan även skriva en välutvecklad slutsats..
Upptäckter och dess betydelse
Du har berättat om en upptäckt av ett ämne eller material och förklarat dess betydelse för människan.
Du har berättat om en upptäckt av ett ämne eller material och förklarat dess betydelse för människan.
Du har berättat om en upptäckt av ett ämne eller material och förklarat dess betydelse för människan.
Materia
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.