Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inventions VT 2018 week 3-9 engelska 8

Skapad 2017-11-08 15:36 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Detta är en mall för LPP på Toråsskolan i Kungsbacka
Grundskola F – 9
Ever had a really good idea? During these weeks you will learn more about famous inventions and how they changed the world. We will also discuss the pros and cons of some inventions. Finally you will try to become an inventor and in a group come up with something that the world really needs. You will design your invention, think about how to market it and finally pitch your product to the potential investors (your class).

Innehåll

 

 

Introduktion

 

·         Ever had a really good idea? During these weeks you will learn more about famous inventions and how they changed the world. We will also discuss the pros and cons of some inventions. Finally you will try to become an inventor and in a group come up with something that the world really needs. You will design your invention, think about how to market it and finally pitch your product to the potential investors (your class).

 

·         Vi arbetar med olika texter, hörövningar, filmer, artiklar m.m. med fokus på temat. Du kommer på så sätt få en möjlighet att fundera över vårt samhälle och vår historia, men också utöka ditt ordförråd med ämnesspecifika ord. De diskussioner och frågeställningar som du får möjlighet att delta i kommer öva din förmåga din förmåga att resonera och att föra fram en åsikt på engelska.

 

·         Arbetsområdet påbörjas vecka 3 och avslutas vecka 9 med redovisningar av egen uppfinning.

 

 

 

Innehåll

 

·         Du kommer få lära dig att ta ställning i olika frågor på engelska och hur du för fram din åsikt. Genom områdets arbetsmaterial kommer du få ta del av olika perspektiv kring uppfinningar och hur vårt samhälle påverkats utav utvecklingen av teknik m.m. Du kommer få kunskaper både om uppfinningar och uppfinnare som påverkat vår värld.

 

·         Du kommer få utveckla din muntliga förmåga både i samtal och muntlig framställning. Dessutom kommer arbetsmaterialet utveckla din förmåga kring läsa, höra och skriva.

 

·      Arbetssätt

 

·         Vi kommer arbeta både enskilt och i grupp inom arbetsområdet. De flesta lektionerna inleds av en lärarledd genomgång. De bedömningsuppgifter som görs kommer vara gruppsamtal där du bedöms individuellt, samt en muntlig framställning som görs i par/grupper om tre.

·         Vi kommer användas oss av material i form av text och övningar från olika läromedel, bl.a. What's Up 8. Vi kommer även se på olika klipp med koppling till ämnet och göra hörövningar, samt lyssna på Ted Talks. 

 

·        Bedömning

 

·         De bedömningsuppgifter som du ska göra inom arbetsområdet är en gruppdiskussion och en muntlig framställning. Inom tiden för arbetsområdet kommer du även göra läs- och hörförståelser som är underlag för bedömning. 

·         Du kommer att visa dina kunskaper genom att delta i ett samtal i en mindre grupp där du för fram dina åsikter kring olika uppfinningar. Detta samtal sker under vecka 49. Du kommer även göra en muntlig presentation där du, tillsammans med en/flera klasskamrat/-er, ska designa en uppfinning som ni sedan ska presentera för klassen.

·        

 

Bedömningsmatriser

 Se nedan.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Inventions - bedömningsmatris

E
C
A
Lyssna och förstå
Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Läsa och förstå
Förmågan att förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Muntlig framställning
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt . För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Muntlig interaktion
Förmågan att samtala
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: