Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering åk 8

Skapad 2017-11-08 19:25 i Gemensamt i Borlänge Borlänge
Grundskola 8 Matematik Teknik
Scratch är ett verktyg framtagen för att introducera programmering . Det är lätt att komma igång med Scratch och det är roligt och inspirerande att börja bygga egna spel, berättelser eller animationer.

Innehåll

I Scratch kan du lära dig grunderna i programmering genom att pussla ihop olika block med instruktioner istället för att skriva kod. I Scratch finns programmeringens textkoder som färgglad grafik. Programmet är gratis och går att få på en mängd olika språk. 
 

Syfte

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Arbetssätt

Teoretisk del

 Vi kommer att ha genomgångar och läsa kapitel 2 i teknikboken "El och IT får robotar att klippa", samt ha ett skriftligt prov på kapitlet.

Programmeringsdelen

Upplägget är enkelt. Du får se bilden av en katt och med hjälp av olika kommandon kan du få den att röra sig, prata, jama och byta kläder. Du kan även interagera med katten, exempelvis säga någonting när du trycker på en viss bok­stav. Det går också att byta ut katten mot någon annan figur.

Resultatet av programme­ringen kan bli ett spel, en musik­video, en interaktiv saga eller något helt annat. Det är bara fantasin som sätter gränser!

Programmet finns på internet och är fritt att använda för alla. Det finns dessutom på många olika språk. Du hittar till programmet med hjälp av den här länken:

https://scratch.mit.edu

.

Bedömning

Sker under hela arbetets gång

 

Tidsåtgång och preliminär lektionsplanering

Lektion 1

Vi diskuterar vad programmering är och ser filmer om programmering.

Eleverna får logga in Scratch och bekanta sig lite med programmet.

 

Lektion 2

Vi läser sidan 20-26 och diskuterar innehållet. Vi börjar även programmera

Lektion 3

Vi läser sidan 27-29 och fortsätter därefter att programmera med Scratch.

Lektion 4

Häfte att läsa på inför prov delas ut

Repetition sid 20-29, vi jobbar med frågor inför provet och därefter programmering med Scratch.

Lektion 5

Prov

Träna inför provet:Häftet och på  webbapp.liber/se.spektrum/teknik, välj kapitel 2 

Provdatum

Grupp 8:2 Tisdag 18/2

Grupp 8:4 Tisdag 18/2

Grupp 8:5 Onsdag 4/3

Grupp 8:7 Torsdag 20/2

Lektion 6

Uppgift i Scratch

Lektion 7

Uppgift i Scratch

Lektion 8

Uppgift i Scratch

 

  Mål

 • Du ska få insikt om hur programmering och kodning fungerar.
 • Du ska utveckla ditt ord- och begreppsförråd rörande datorer, internet, digital teknik, program och programmering.
 • Du ska utveckla sin förståelse för hur program är uppbyggda och att det alltid finns någon bakom som har tagit beslut om hur de ska fungera samt hur det i sin tur påverkar individer och samhällen.
 • Hur olika krafter och rörelser samverkar samverkar för att klippa gräs.
 • Hur robotens dator håller reda på när det är dags att ladda batterierna.
 • Hur tekniska sensorer minskar risken för stöld.

Så här fungerar programmeringen

Upplägget är enkelt. Du får se bilden av en katt och med hjälp av olika kommandon kan du få den att röra sig, prata, jama och byta kläder. Du kan även interagera med katten, exempelvis säga någonting när du trycker på en viss bok­stav. Det går också att byta ut katten mot någon annan figur.

Resultatet av programmeringen kan bli ett spel, en musik­video, en interaktiv saga eller något helt annat. Det är bara fantasin som sätter gränser!

Programmet finns på internet och är fritt att använda för alla. Det finns dessutom på många olika språk. Du hittar till programmet med hjälp av den här länken:

https://scratch.mit.edu

Lär dig med hjälp av YouTube

På YouTube finns sju stycken introduktionsfilmer som ger dig grunderna till hur det går till att programmera i Scratch. Kursen kommer att börja med att du arbetar igenom de filmerna och härmar det som händer där. Filmerna hittar du här:

 

 Här finns en länk om du vill se filmerna inne på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9uKzIe-wYU4

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9

Matriser

Ma Tk
Kunskapskrav Teknik 7-9

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar och använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmågor
Identifiera och analysera tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och Värdera konsekvenser av olika teknikval
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: