Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden - vi och våra grannar

Skapad 2017-11-08 20:40 i Vessigebroskolan Falkenberg
Du får lära dig något om våra grannländers kartgeografi och om människorna som bor där.
Grundskola 5 Geografi Samhällskunskap Svenska Religionskunskap
Hur ser det ut i våra grannländer? Vad finns det för likheter och skillnader mellan Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla:

kunskap om Nordens namngeografi
förmågan att tolka kartor och förstå och använda geografiska begrepp

kunskap om hur jordytan förändras

förmågan att göra jämförelser mellan olika länder (geografiska)
förmågan att se skillnader/likheter mellan att bo på olika platser i Norden (kulturella)    

kunskap om samerna och de andra minoriteterna i Sverige
Kunskap om de nordiska språken och minoritetsspråken


Förmågan att välja ut viktig information och bedöma olika källor

 

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma:
din förmåga att använda, förstå och tolka kartor
din kunskap om Nordens kartgeografi
din förmåga att använda geografiska begrepp

din kunskap om processer som förändrar jordytan

din förmåga att förstå hur människan påverkar naturen, hur naturen påverkar människan och din förmåga att göra jämförelser (geografiska och kulturella) mellan olika delar av Norden och hur det kan vara att bo på olika platser  

din kunskap om nordiska språk och våra minoritetsspråk

din kunskap om samernas historia och religion 

din förmåga att välja viktig information och att bedöma om källor är användbara (te x kan viss info vara för gammal)

 

                                                                                                                     

Undervisning och arbetsformer

Du lär genom att titta på filmer och samtala om dem.
Du lär genom att läsa texter och samtala om det lästa.

Du lär tillsammans med andra genom att samtala och förklara viktiga begrepp.

Du arbetar med kartor och geografiska begrepp. 

Du lär något om samernas liv förr och nu och att samerna är en av de nationella minoriteterna i Sverige.

Du lär något om de nordiska språken.

Du fördjupar dig i ett av de nordiska länderna.Det arbetet redovisas genom att man gör en plansch med karta och faktatexter om landet.

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: