Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kort kjol

Skapad 2017-11-09 09:20 i Alléskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Svenska
"Om litteratur kan påverka människans tänkande måste Kort kjol liknas vid ett knytnävsslag, en spark eller en kniv i läsarens känsligaste delar." (Svenska Dagbladet)

Innehåll

Vi kommer läsa boken Kort kjol och under tre tillfällen ha boksamtal utifrån olika frågeställningar. Boksamtalen kommer att ske i samma grupper hela tiden och de kommer att spelas in med hjälp av Screencastify.

Planering:
 • Vecka 48 månd: Läs fram till sidan 28
(Boksamtal 1)
 
 • Vecka 49 torsd: Läs fram till sidan 84
Det är ok att hoppa över s. 38-45 eftersom det innehåller otäcka handlingar.
(Boksamtal 2)
 
 • Vecka 50 torsd: Läs fram till sidan 138
(Boksamtal 3)
Boksamtal 1 s. 5-28

 • Vem är Myran? Vilken bild får du av henne? Vad har hänt henne?

 

 • Vad är det för familj som Myran kommer till i början av boken? Beskriv kort personerna och deras hem. Vad tycker Myran om familjemedlemmarna?

 

 • Varför sitter Myran på taket i början av romanen?  Vad är det som gör att hon bestämmer sig för att lämna taket?

 

 • Alla människor måste ha en dröm”, säger Vera på s. 24. Hur ser Veras dröm ut? Hur ser Myrans dröm ut?

 • Hur ser din dröm ut?

 

Boksamtal 2 s. 29-84

 • På sid 39 hör Myran en tanke långt inne i hjärnan att hon borde ha gått hem, att hon borde ha gått för länge sedan. När borde hon ha gått hem tycker du? Förklara varför du väljer just denna stund.

 

 • På olika sätt, verbalt, fysiskt och i tankarna, värjer sig Myran mot killarnas övergrepp. På vilka sätt gör hon motstånd och på vilka sätt försöker hon skydda sig från det som händer?

 

 • Hur fortsätter Myran att påverkas av våldtäkten efter själva övergreppet?

 

 • Hur uppfattar du de vuxna i romanen? Vilka ger Myran stöd? På vilka sätt hjälper de henne?Boksamtal 3 s. 85-137

 • Hur uppfattar du Uffe och Bergström?

 

 • Att komma tillbaka till skolan blir alltför smärtsamt för Myran. Hade eleverna och de vuxna i skolan kunnat göra något för att hjälpa henne att må bättre, så att hon ha de kunnat gå i skolan? Vad i så fall?

 

 • Vad tycker du om straffen som Uffe och Bergström får? Är det rimliga och rättvisa straff? Hur går det i nästa rättegång tror du?

 

 • Hur tror du att det går för Myran framöver?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Samtala - Lärandematris

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
INNEHÅLL
Jag...
 • Sv  E 9
håller mig till ämnet berättar vad jag tycker
håller mig till ämnet berättar vad jag tycker och förklarar varför jag tycker som jag gör ger ett exempel från texten
håller mig till ämnet berättar vad jag tycker och förklarar varför jag tycker som jag gör ger flera exempel från texten och jämför t.ex. med andra texter och egna/andras erfarenheter
KOMMUNIKATION
Jag...
 • Sv  E 9
lyssnar genom att ge någon bekräftelsesignal, t.ex. nickar berättar min åsikt ställer en fråga så att diskussionen kan fortsätta försöker att tala tydligt
lyssnar genom att ge några bekräftelsesignaler berättar min åsikt genom att ge ett nytt exempel eller ändra perspektiv ställer frågor så att diskussionen kan fortsätta talar tydligt och alla kan höra vad som sägs nästan hela tiden
lyssnar genom att ge flera bekräftelsesignaler berättar min åsikt genom att ge nya exempel och ändra perspektiv ställer frågor så att diskussionen fördjupas och kan fortsätta (ringar på vattnet) talar väldigt tydligt och alla kan höra vad som sägs hela tiden
SPRÅK
Jag...
 • Sv  E 9
använder ord som de andra i gruppen förstår försöker att variera mina ord
använder ord som förklaras om de andra i gruppen ber om det varierar mina ord något
använder ord och förklarar dem om man själv känner att det behövs för gruppen varierar mina ord mycket
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: