Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

L'Afrique du Nord + la nourriture

Skapad 2017-11-09 09:44 i Rödsleskolan Oskarshamn
Vi jobbar med texter och filmer som handlar om Algeriet, Marocko och Tunisien.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi läser olika texter om Nordafrika samt skriver en jämförande text.

Innehåll

Undervisning

Vi utgår från tre olika texter: Sahouda habite à Marseille, Vacances au Maroc och La Tunisie. Vi använder oss även av UR's material om fransktalande länder.

Vi övar på att beskriva personer och miljöer: var de bor, hur de ser ut och miljöer ser ut.

Vi lär oss olika matord och använder oss av de för att berätta vad man har ätit.

 

Visa vad du lärt dig

Eleven ska:

* kunna en rad olika adjektiv

* kunna dåtid

* skriva ett brev där bla miljöbeskrivningar och dåtid ingår. SKRIVA

* återberätta en text. TALA

* ställa frågor och svara. SAMTALA

* förstå olika typer av texter LÄSA och HÖRA.

* Skriva en jämförande text om livet i Sverige och Nordafrika. Denna text skrivs både på franska och svenska.

 

Tidsram

Vecka 43 - 7

Bedömning

se kunskapskraven

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: