👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 1-3

Skapad 2017-11-09 10:21 i Ödenäs skola Alingsås
Grundskola 1 – 3 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga. Vi kommer i ämnet bild att lära oss nya tekniker och metoder, men också utveckla sådant vi redan kan.

Innehåll

Konkreta mål:

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • kommunicera och berätta med bilder
 • skapa bilder med hjälp av många olika tekniker och material
 • utveckla egna idéer och få ditt arbete att gå framåt
 • anpassa dina bilder efter syfte och sammanhang
 • bedöma ditt eget arbete och komma på hur det kan bli bättre
 • resonera om bilders betydelse, historiskt och kulturellt
 • ord och begrepp inom bildämnet 

Bedömning

Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper:

 • Genom att du ritar/målar bilder som passar ihop med dina texter och berättar om dina tankar kring dessa bilder visar du om du kan förstärka ett budskap med hjälp av bilder.

 • Genom att delta aktivt i samtal kring olika typer av bilder och konstverk kan du visa din förmåga att analysera bilder.

 • Jag kommer att bedöma hur aktiv och noggrann du är i processen när du skapar bilder med olika tekniker och material.

 • Jag kommer också att titta på hur du gör när du utvärderar ditt eget arbete och om du kan komma på sätt att förbättra dina bilder/skapelser.

Undervisning:

På bildlektionerna (samt integrerat i andra ämnen) kommer du att få arbeta både enskilt, i par och i grupp. Du kommer att få träna på att:

 • teckna med blyerts.
 • måla med bl.a. kritor, kol och vattenfärger.
 • bygga upp bilder med hjälp av olika bildelement som t.ex. form, linje, perspektiv, för- och bakgrund.
 • fotografera och arbeta med bilder på datorn.
 • göra collage och återanvända bilder.
 • skapa bilder som förstärker budskapet i dina egna texter.
 • jobba med lera och gips m.m för att skapa föremål med olika material.
 • undersöka, diskutera och måla flera av de stora målarmästarnas verk.
 • titta på olika konstverk och träna på att beskriva dessa och fundera över vad de vill "berätta"(kopplat till egna erfarenheter och kunskaper).
 • ge omdöme om hur bra du tycker att det gått och vad du skulle vilja göra annorlunda.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3