👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk dokumentation Snigeln

Skapad 2017-11-09 10:45 i Fridhemskullen förskola Kungälv
Förskola
Läroplanens kap 2.6 beskriver vad som ska dokumenteras i verksamheten. Som verktyg använder vi avdelningens Blogg och varje barns Lärlogg.

Innehåll

Det här dokumenterar vi i varje barns Lärlogg

  • Barnets utveckling och lärande, hur barnets förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med
  • Barnets kommunikation och samspel 
  • Barnets delaktighet och inflytande
  • Tillfällen då barnet upplever verksamheten som intressant, meningsfull och lustfylld. 

Med hjälp av dokumentationen vill vi synliggöra lärandet för barnet samt vårdnadshavare.  

Det här dokumenterar vi i avdelningens Blogg

Vi dokumenterar med hjälp av Ipaden och kameran det vi erbjuder i vår verksamhet som barnen deltar och är delaktiga i. Barnen skall vara delaktiga i dokumentationen genom att de t ex tar korten själva, vi samtalar om bilderna tillsammans för att på så sätt utveckla vår verksamhet.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Dokumentationen använder vi för att utvärdera om arbetet sker i enlighet med Läroplanens mål. Genom att analysera utvärderingens resultat kan vi besluta om åtgärder för att utveckla förskolans kvalitet.

Enligt läroplanen dokumenterar vi också:

  • Barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara
  • Föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka samt hur deras perspektiv tas till vara