👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MULTIPLIKATION och DIVISION

Skapad 2017-11-09 13:37 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
På vilket sätt hör 5 x 5 ihop med 25/5? Hur kan man använda sina kunskaper i multiplikation när man räknar division? Detta är sådant du kommer få lära dig i kapitlet om multiplikation och division.

Innehåll

MULTIPLIKATION och DIVISION

Syfte

Syftet med undervisningen är att du utvecklar din förmåga att räkna med multiplikation och division. 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta med:
- Addition och multiplikation hör ihop
- Multiplikationstabellerna
- Multiplikation och division hör ihop
- Divsion
- Att multiplicera med tiotal och hundratal
- Att multiplicera med ena faktorn ensiffrig och andra tvåsiffrig eller tresiffrig.
- Kort division
- Problemlösning med multiplikation och division

HUR?
Undervisningen kommer bland annat att bestå av:
- genomgångar och diskussioner.
- problemlösning.
- färdighetsträning i boken och på stenciler. 
- tabellläxa.

Bedömning

När vi har arbetat färdigt med arbetsområdet ska du:

 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop.
 • kunna multiplikationstabellerna 2-10 automatiserat.
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5*60=.
 • kunna multiplicera tal som 34*7 och 225*6.
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop.
 • kunna använda kort division, t ex 84/4.
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
 • kunna förklara orden: multiplikation, faktor, produkt, division, dividera, kvot och kort division.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MULTIPLIKATION och DIVISION

Osäker och behöver stöd
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du förstår hur addition och multiplikation hör ihop.
5+5+5 = 3 x 5
Du kan multiplikationstabellerna automatiserat.
Tabell 2-10
Du kan vissa tabeller men osäker på flera av dem
Du kan alla tabeller 2-10 men har inte automatiserat dessa.
Du kan alla tabeller 2-10 och har automatiserat dessa.
Du förstår hur multiplikation och division hör ihop.
5 x 3=15 15/5=3
Du kan räkna enkel division med huvudräkning.
40/5=
Du kan multiplicera med tiotal och hundratal.
5*60=
Du kan multiplicera med ena faktorn ensiffrig och andra tvåsiffrig eller tresiffrig.
34*7=
Du kan räkna kort division.
84/4=
Du kan lösa problem/läsuppgifter med multiplikation.
Tarja beställer 5 hamburgare för 31 kr styck. Hur mycket ska hon betala?
Du kan lösa problem/läsuppgifter med division.
Under dagen har David spelat på chokladhjulet för sammanlagt 30 kr. Hur många gånger har han spelat om varje spel kostar 5 kr?