Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myran projektbeskrivning 2017/2018

Skapad 2017-11-09 13:42 i Östra gärdets förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor maj 2017
Förskola
Beskriv kortfattat arbetsområdet för att väcka barnens nyfikenhet.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Språk och kommunikation

Våra barn behöver arbeta med språk och kommunikation. Alla våra barn har ett annat hemspråk än svenska.

"Förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt." Lpfö s. 6

"Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen." Lpfö s.7

"Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Lpfö. s.7

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

Föräldrarnas delaktighet

Problemområde....

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vi behöver bli bättre på att ta foto och sätta upp för att stimulera till kommunikation. Dels för att de yngre barnen som saknar talspråk ska kunna visa vad de är intresserade av eller visa vad de har gjort och för de äldre barnen kombinerat med skriftspråk för att locka till skrivande.

Vilka material och miljöer vill vi erbjuda barnen under inskolningen/barnens undersökningsperiod? Varför har vi tänkt och gjort så?

Arbetssätt, organisation och struktur

Vår avdelning består av barn i åldrarna 1-4 år. Det känns som en ganska stor spridning och det är svårt att ha samma aktiviteter för hela gruppen. Så vi talar här om de "äldre barnen" (3-4 år) och de "yngre barnen" (1-2 år).

Vi tänker att vi kan arbeta med hela gruppen ibland tex. när vi har sång/ramsor med rörelse och andra dagar dela vi upp gruppen när vi tex. de äldre arbetar med skriftspråket och de yngre har egna undersökningar.

 

Hur ska vi organisera veckan/dagen för att ge barnen möjlighet att utvecklas i riktning emot vårt syfte?

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)

 

Kompetensutveckling

Görgen går på Reggio Emilia kursen som kommunen köpt in av Högskolan i Borås.

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barnen intresse? Vilka material och aktiviteter har vi erbjudit barnen, ge exempel? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla?

Formulera mål

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

 

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse, nyfikenhet, gruppens behov och er utvärdering från förra läsåret. Konkretisera läroplans målen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i er dokumentation.   3-5 mål från 2:1, 2:2, 2:3 titta på målen under förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar............

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: