Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, 2017/2018

Skapad 2017-11-09 14:45 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 2 – 4 Matematik
Vi kommer att arbeta mycket med grundläggande matematik som t ex tallinjen, addition och subtraktion. Dessutom kommer vi att arbeta med olika former, area och omkrets.

Innehåll

Arbetssätt

 • Arbete med Flex 5 samt arbetsblad
 • Spel 
 • Muntliga övningar
 • Arbete med praktiskt material som numicon, tiobasmaterial och tallinjer.
 • NOMP och andra spel för att färdighetsträna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik, 2017/2018

Grund
Utmaning
Addition - huvudräkning
I talområdet 0-100
Jag kan addition med tiotalsövergångar med hjälp av numicon eller tallinje. Ex: 9+8 19+8 89+5 25+15
Jag har strategier för att lösa följande tal med huvudräkning utan hjälp av praktiskt material. Ex: 9+8 19+8 89+5 25+15
Addition - uppställning
Jag kan ställa upp tal i talområdet 0-1000 utan tiotalsövergångar. Ex: 23+45 eller 162+317
Jag kan ställa upp tal i talområdet 0-1000 med tiotalsövergångar. Ex: 425+45 eller 68+179
Subtraktion - huvudräkning
Jag kan subtraktion med tiotalsövergångar med hjälp av numicon eller tallinje. Ex: 11-4 25-7 81-12
Jag har strategier för att lösa följande tal med huvudräkning utan praktiskt material. Ex: 11-4 25-7 81-12
Subtraktion - uppställning
Jag kan ställa upp tal i talområdet 0-1000 utan tiotalsövergångar. Ex: 85-43 eller 462-131
Jag kan ställa upp tal i talområdet 0-1000 med tiotalsövergångar. Ex: 562-45 eller 149+77
Välja räknesätt
Jag kan välja rätt räknesätt för att räkna ut t ex vad jag ska betala eller vad jag ska få tillbaka när jag handlar några saker i affären.
Jag kan använda addition och subtraktion även i andra sammanhang, t ex för att jämföra antal eller längder.
Geometriska former
Jag kan namnet på några av formerna: Fyrhörningar, trianglar, kvadrat, rektangel, romb, parallellogram, parallelltrapets, cirkel, rätvinklig triangel, liksidig triangel och likbent triangel.
Jag kan namnet på de flesta formerna: Fyrhörningar, trianglar, kvadrat, rektangel, romb, parallellogram, parallelltrapets, cirkel, rätvinklig triangel, liksidig triangel och likbent triangel.
Omkrets
Jag kan räkna ut omkretsen på några enkla figurer.
Jag kan räkna ut omkretsen på flera olika figurer.
Area
Jag kan räkna ut arean på någon figur genom att räkna rutor.
Jag kan räkna ut arean på figurer genom att mäta med linjal och räkna ut arean.
Multiplikation
Jag kan de flesta multiplikationstabellerna upp till 4*4.
Multiplikation uppställning
Jag kan ställa upp låga tal med multiplikation som inte kräver minnessiffror.
Klockan
Jag kan hela och halva timmar på den analoga och digitala klockan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: