👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 8 - Livets kemi

Skapad 2017-11-10 05:31 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 8 Kemi
Livet är kemi! Allt levande är byggt av stora organiska molekyler. Dessutom är det kemiska reaktioner som gör att människor, djur och växter kan leva. Den kanske allra viktigaste kemiska reaktionen i världen är fotosyntesen. Där fångar gröna växter upp energi från solljuset och lagrar den i energirika molekyler. Det är faktiskt tack vare fotosyntesen som vi har något att äta.

Innehåll

Syfte

Att förstå och kunna diskutera om livets kemi och vilka processer som ingår.

Mål

Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig

 

 • Hur kolhydrater bildas och varför djur och människor behöver dem
 • Vad kroppen använder fett till
 • Hur proteiner är uppbyggda och vilka funktioner de har i kroppen
 • Varför vi behöver vitaminer och mineralämnen
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Kemiska processer i människokroppen, t.ex. matspjälkningen.
 • Resonera kring vilka konsekvenser brist på näringsämnen kan få.

 

Livets kemi delas in i följande områden

 

 • Fotosyntes och cellandning
 • Kolhydrater
 • Fetter
 • Proteiner
 • Vitaminer och mineralämnen

 

Så här kommer det att fungera:

Vi kommer att arbeta i kemiboken med kapitel 8 som heter Livets kemi".

Jag kommer att gå igenom utvalda avsnitt i boken med er under lektionerna. Det som är viktigast beskriver jag mer utförligt på tavlan.

Vi kommer att arbeta med olika individuella uppgifter, men också uppgifter som du löser med en kamrat. Kamratbedömning kommer att förekomma.

En del uppgifter kommer du att få lämna in i UNIKUM för respons och bedömning.

 

Genomförande:

 

- Gemensamma genomgångar

- Läsa text eller lyssna på text

- Arbeta med begrepp

- Arbete med bilder av kretslopp och energiflöden

- Filmklipp

- Laborationer

- Uppgifter

- Diskussioner

- Litteratur: Spektrum Kemi (Kapitel 8 - Livets kemi), kopieringsunderlag

 

Vilka förmågor ska jag visa i kemin?

Vi kommer på olika sätt arbeta med de tre förmågor som bygger upp undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena.

 

 1. Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. Beskriva och förklara.
 2. Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Granska, diskutera, argumenterar och ta ställning

 3. Genomföra systematiska undersökningar i kemi. Planera och undersöka.

Kunskapskontroller & bedömning:

Dina kunskaper bedöms kontinuerligt och allt som du visar i alla möjliga sammanhang bidrar till det betyg som du får i slutet av terminen. Under lektionerna kommer allt som du visar att du kan i form av övningar, samtal, bilder och texter som du genomför och producerar att vara dig till nytta. Din lärare letar efter bevis på dina kunskaper och söker inte efter saker som du ännu inte kan. Du kommer bli bedömd efter hur du genomför laborationer med tanke på säkerhetstänkande, genomförande och laborationsrapport.

 

Mer formella kunskapskontroller är:

Inlämningsuppgifter i UNIKUM.

Ett större skriftligt teoretiskt prov.

Ett flertal enskilda systematiska undersökningar som ska planeras, genomföras och utvärderas.

 

Tidsplanering:

 

Vecka

Planering

45

Introduktion Livets kemi, näringsämnen.

Uppgift - Måltid

Kap 8.1 Maten, kroppen och solenergi (s. 187-190)

46

Forts. Kap 8.1

Laboration - Undersöka socker

Kap 8.2 Kolhydrater ger energi (s.191-196)

47

Forts. Laboration - Undersöka socker

Kap 8.3 Fetter är kroppens energireserv (s. 197-200)

48

Kap 8.4 Proteiner bygger kroppen och sköter kemin (s. 201-203)

49

Kap 8.7 Vitaminer och mineralämnen (s. 210-211)

Prov: Fredag den 8/12 på kapitel 8.1-8.4 (s. 186-203) och kapitel  8.7 (s. 210-211)

50

Kap 8.5 Enzymer och reaktionerna i kroppen (s. 204-207)

51

Kap 8.6 DNA bestämmer hur du ser ut (s. 208-209)

 

 

Viktiga ord och begrepp:

Efter kursen om livets kemi förväntas du förstå och kunna använda följande ord och begrepp:

 • fotosyntes                         
 • kolhydrat
 • fett
 • protein
 • makromolekyl
 • nukleinsyra
 • vitamin
 • mineralämne
 • näringsämne
 • biokemi
 • glukos
 • fruktos
 • sackaros
 • laktos
 • stärkelse
 • cellulosa
 • cellulosafiber
 • kostfiber
 • snabba kolhydrater
 • långsamma kolhydrater
 • GI (glykemiskt index)
 • fettsyra
 • mättat fett
 • enkelomättat fett
 • fleromättat fett
 • omättat fett
 • matolja
 • margarin
 • härdat fett
 • transfett
 • omega 3-fett
 • aminosyra
 • essentiell aminosyra
 • hemoglobin
 • muskelprotein
 • enzym
 • koagulera
 • amylas
 • förbränning av glukos
 • DNA
 • nukleotid
 • dubbelspiral
 • gen
 • hormon
 • fri radikal
 • antioxidant
 • järn
 • kalcium
 • fosfat
 • selen

 

Bra länkar till filmer:

Näringsämnen: https://youtu.be/-5qOdWmtoQM

Kolhydrater: https://youtu.be/ehTjVI9FU-c

Fetter: https://youtu.be/FXfZa7BKyGc

Proteiner: https://youtu.be/L_V5TwoYbRg

Vitaminer och Mineralämnen: https://youtu.be/3v0tofaMLzY

 

Uppgifter

 • Näringsämnen - Kapitel 8.1

 • Fetter - Kapitel 8.3

 • Kolhydrater - Kapitel 8.2

 • Vitaminer och Mineralämnen - Kapitel 8.7

 • Proteiner - Kapitel 8.4

 • Facit Kapitel 8.1-8.4 och 8.7 Begrepp + Frågor

 • Facit till Finalen Kapitel 8

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi åk 8 "Livets kemi" 2017

E
C
A
Kunskap
-ta ställning
Du kan med enkla motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, miljö, hälsa, samhälle). Du för till viss del diskussionerna framåt.
Du kan med utvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, miljö, hälsa, samhälle). Du för diskussionerna framåt.
Du kan med välutvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor (energi, miljö, hälsa, samhälle). Du för diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem.
Begrepp
-resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om enkla kemiska processer och samband i naturen (ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa kemiska processer och samband i naturen(ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa kemiska processer och samband i naturen(ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Undersökningar
-genomförande
Du kan genomföra undersökningar och bidra till att formulera enkla frågor/planeringar, samt använda utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som efter någon bearbetning går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökningar
-slutsatser
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller/teorier. Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet och bidrar till att ge förslag till förbättringar.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller/teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag till förbättringar.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller/teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag till förbättringar och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Undersökningar
-dokumentation
Din dokumentation är enkel, med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Din dokumentation är utvecklad, med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Din dokumentation är välutvecklad, med god anpassning till syfte och målgrupp.