Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drömmen om det goda

Skapad 2017-11-10 10:10 i Knyttebo Dibber Sverige AB
Förskola
Drömmen om de godas metoder är verktyg där barn lär sig stillhet på ett återkommande och strukturerat sätt som leder till många goda effekter, bland annat: ökad inlärningsförmåga, lugnare förskolemiljö, med bättre koncentration och mindre stress.

Innehåll

BAKGRUND

Barngruppen är väldigt aktiv och livfull. Vi upplever att barnen ibland kan behöva finna sin egen väg till lugn och ro. Med hjälp av olika arbetsmetoder som vi utbildats i under kursen 'Drömmen om det goda' är vår vision att barngruppen ska bli mer lugn och harmonisk.

MÅL

Syftet med drömmen om det goda är att vi vill skapa tillfällen för lugn och harmoni till både pedagoger och barn. Vi ser det som övning för barnen att varva ner och lära sig beröra varandra med mjukhet.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi börjar med att prata med barnen om varför och hur vi ska använda oss av denna metod. Vi kommer visa konkret hur beröringen och övningar ska utföras. Det kommer vara frivilligt och barn får själva välja om de vill delta.

Metoden kommer användas som vila varje dagar efter lunchen och även när vi är i skogen.

Platsen för utförandet efter lunch kommer vara nu i början i byggrummet, där vi har en rund matta som barnen kan samlas kring. Vi har gjort iordning en bricka med ljus, fina stenar och glitter som kommer stå på mattan. Vi släcker även ner i rummet för att få lugn och harmoni.

När vi besöker skogen börjar vi med att samla alla barn i en "orm" barnen i ett led. Sedan går ormen in i skogen och varje barn får ett träd där de ska sitta och när alla fått sitt träd. Får alla sitta en stund och bara lyssna på alla ljud i skogen. Sedan kommer ormen och hämtar upp alla barn och frågar var de hört.

DOKUMENTATION

Dokumentationen kommer ske genom skrift och enkla frågeställningar till barnen om upplevelser från övningarna.

För att få så lugnt som möjligt under övningarna kommer vi endast dokumentera med foton vid enstaka tillfällen.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet kommer kontinuerligt utvärderas av oss pedagoger, både enskilt och tillsammans med barnen. Vi kommer samtala om den dokumentationen som gjorts och diskutera för- och nackdelar med arbetet. Denna utvärdering och dokumentation kommer hittas på unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: