Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Antiken och högkulturer 7D1/D2 HT17

Skapad 2017-11-10 11:15 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Historia
Arbetsområde om Antiken åk 7 Torpskolan

Innehåll

Centralt innehåll

Arbetssätt

Vi ser på film, har föreläsningar, läser i läromedel och gör övningsuppgifter för att öva på våra kunskaper om historiska tidsperioder, gestalter, händelser, kulturmöten och utvecklingslinjer och för att kunna använda historiska begrepp i studierna.

Vi kommer även göra tidslinjer där du kan fylla i viktig fakta:

https://drive.google.com/drive/folders/1vXZpLAGuuSQNyUSbaM7oQx5uxNRm6N1H

Karta över antikens medelhav fram till ca 300 f.vt.:
https://www.ancient.eu/map/-3000/39.9330/26.2170/10800/

Bedömning

Vi kommer att ha två kortare fakta-test under vår Antiken-period, ett som handlar om Grekland och ett som handlar om Rom. Dessa är som en slags checkpoint för att se att man är redo att göra en fördjupning som är den stora avslutande uppgiften på arbetsområdet. Testen mäter endast fakta-kunskaper och ger därför inget fullständigt underlag. Skrivuppgiften är beskriven längre nedanför.

Kunskapskraven:

 • Visa på kunskaper/fakta (Beskrivningar om hur det var under den tiden, namn och händelser.)

 • Resonera om orsaker till samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar. (T.ex. förklaringar till varför Greker byggde nya kolonier eller varför Romarriket föll ihop/slutade finnas)

 • Resonera om konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar. (T.ex. förklaringar till vilka konsekvenser Julius Caesars beslut att ta med sig Legionerna till Rom fick, alltså att Republiken slutade att fungera och att Kejsardömet infördes.)

 • Använd dig av för området viktiga begrepp när du skriver

Kunskapstest 1:

Datum: 12/12

Material:

Kunskapstest 2:

Datum: 16/1

Material:

 

Skriftlig inlämning:

Datum: 30/1

Du ska fördjupa dig om ett område inom antiken.

 

* Din text får vara maximalt 600 ord lång.

* Din text ska vara skriven i google-dokument.

* Din text ska förklara orsaker och konsekvenser.

* Skapa ett dokument i google-drive och vid inlämningsdatumet länkar du in det i unikum uppgifter.

 • Antikens demokrati
 • Kvinnan under antiken
 • Arméorganisation under antiken
 • Ingenjörskonst under antiken
 • Den europeiska kulturens födelse
 • Handel
 • Kristendomen under antiken
 • Idrott under antiken

Material:

https://docs.google.com/document/d/1i3t0S_zcLWB0VBcySrTREG27JbfnCQPZ6egry384iMw/editMaterial

Allmänkunskaper/högkulturer:

Lärobok: Historia 7-9 Capensis förlag s. 10-21, 28

Grekland:

Lärobok: Historia 7-9 Capensis förlag s. 29-31, 36-37
Fördjupningsmaterial
(Om du satsar på de högre kunskapskraven):

https://drive.google.com/drive/folders/1lRmU2fU6C7KeNPvAuTOg8gEO4yBYRwjE

Film:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5912-sv
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5867

Rom:

Lärobok: Historia 7-9 Capensis förlag s.32-37

Fördjupningsmaterial (Om du satsar på de högre kunskapskraven):

https://drive.google.com/drive/folders/1OAESkSF8YwN0-u5nquShfVwFyKEqiKDS

Film:
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5816-sv
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5868

Uppgifter

 • Skriftlig fördjupning/inlämning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia - Antiken och högkulturer 7D1/D2 HT17

Kunskapstest 1 - Grekland

 • Hi  7-9   Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
E-kunskapskrav
C-kunskapskrav
A-kunskapskrav
Kunskaper
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Kunskapstest 2 - Rom

 • Hi  7-9   Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
E-kunskapskrav
C-kunskapskrav
A-kunskapskrav
Kunskaper
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Skriftlig uppgift - Fördjupning

 • Hi  7-9   Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
E-kunskapskrav
C-kunskapskrav
A-kunskapskrav
Kunskaper
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Historiska begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på relativt väl huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: