Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny på symaskinen 2018 - Kulpåse & japansk snodd

Skapad 2017-11-10 11:43 i Hällingsjö skola Härryda
Vi lär oss symaskinen, vi flätar en snodd och vi syr en kulpåse. Avslutningsvis får alla ett sykörkort.
Grundskola 3 Slöjd
Vi lär oss symaskinen, vi flätar en japansk snodd och vi syr en kulpåse. Avslutningsvis får alla ett symaskinskörkort.

Innehåll

Ämnesområde

Sömnad och flätning

Elevgrupp

Åk. 3

Tid/tidsperiod

VT 2018

Syfte

Mål/ Delmål

När du har arbetat med det här arbetsområdet skall du visa att du har utvecklat din förmåga att:

 • kunna plocka fram/bort symaskinen
 • känna till säkerheten kring symaskinen
 • känna till de vanligaste knapparna och rattarna på symaskien
 • trä symaskinen
 • sy raksöm
 • sy sicksack
 • fästa
 • klippa trådar
 • ta ner och upp pressarfoten
 • svänga
 • sy 90 graders hörn
 • sy en testlapp
 • sy en kulpåse
 • veta hur man sitter rätt vid symaskinen
 • sprätta om det blir fel
 • mäta trådar
 • göra en knut
 • fläta en japansk snodd
 • använda specifika slöjdbegrepp
 • nåla

Detta skall vi göra i skolan:

Vi kommer gå igenom symaskinen i mindre grupper.

Vi syr testlappar.

Vi trycker screen print på en tygbit som sedan ska bli kulpåsen.

Vi syr en kulpåse utefter instruktion från film och exempel.

Vi mäter, klipper ut trådar och flätar en japansk snodd.

Vi trär i den japanska snodden i kulpåsen.

 

Bedömning/detta ska vi bedöma

Hur du hanterar symaskinen och de verktyg du behöver för att sy din kulpåse.

Din kulpåse och arbetsprocessen.

Din japanska snodd och arbetsprocessen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: