Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Täljning och påtning VT 2018

Skapad 2017-11-10 11:46 i Hällingsjö skola Härryda
En pedagogisk planering för ämnet slöjd.
Grundskola 3 Slöjd
Under vårterminen kommer vi att tälja olika föremål från pinnar direkt från skogen. Vi kommer borra hål i vissa av dem, betsa och måla dem med hobbyfärg. Vi kommer också att använda garn på olika sätt ihop med det vi har tillverkat av pinnarna.

Innehåll

 

      

 

Ämne/ämnesområde

Täljning

Påtning

 

Vad ska vi lära oss?

 

Vi ska träna på tekniken täljning och påtning. 

Vi ska lära oss att tillverka en påtdocka, en indianväv, en pennhållare och en krok.

Vi ska lära oss använda en handborr, spika i spikar, betsa med bets och måla med hobbyfärg.

 

 

 

Hur skall vi göra?

Vi ska se filmer om olika täljgrepp och prata om hur vi täljer säkert.

Vi mäter ut pinnar i rätt längd och bredd och täljer dem.

Vi tillverkar våra alster.

Vi påtar med vår påtdocka.

 

  

När ?

VT 2018

 

Varför ska vi göra det här?

Vi arbetar med det här arbetsområdet för att vi ska lära oss använda en täljkniv på rätt sätt.

Vi ser hur enkla pinnar direkt från naturen kan formas och bli till redskap och föremål.

Vi ska lära oss använda en handborrmaskin.

Vi ska lära oss spika.

Vi ska förstå skillnaden mellan att betsa trä och måla trä.

 

 

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

Hur du arbetar under lektionerna.

Hur du använder verktygen och redskapen.

De föremål som du tillverkar.

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: