👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation & division - Kapitel 2

Skapad 2017-11-10 12:15 i Djupedalskolan Härryda
Kapitel 2 i Gamma
Grundskola 6 Matematik
Tio gånger större - tio gånger mindre... Hundra gånger större - hundra gånger mindre... Tusen gånger större - tusen gånger mindre...

Innehåll

Mål

Efter avslutat område ska du ha lärt dig 

  • metoder för multiplikation med stora och små tal
  • metoder för division med 10, 100 och 1000
  • metoder för multiplikation och division av tal i decimaltal
  • bedöma rimlighet i resultaten vid multiplikation och division
  • välja lämplig beräkningsmetod i olika vardagliga situationer
  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.
  • följande begrepp; Naturliga tal, faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot

 

Arbetssätt och undervisning

Genomgångar.

Problemlösning: Självständigt arbete, Pararbete, Alla tillsammans. SPA (själv, par, alla)

Arbete i boken. Du arbetar med minst två av nivåerna till varje avsnitt (1-4 + eventuellt utmaning). 

Begrepp

Naturliga tal, faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot

Vad du lärt dig

Efter avslutat område gör vi ett skriftligt prov tisdag v.48

Tidsram

Vecka 42-48

 

Bedömning

Jag kommer att grunda min bedömning på de kunskaper du visar på lektioner, läxor samt prov.

Matriser

Ma
Multiplikation & division

Du har ännu inte nått en godkänd nivå...
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Lösa problem med strategier & metoder
Du behöver träna mera på textuppgifter där du själv ska komma på vilken metod som passar för att lösa problemet.
Du kan på ett ganska bra sätt sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder effektiva metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Välja & använda matematiska metoder
Du behöver träna mer på de olika metoderna inom området "multiplikation & division".
Du kan göra enkla uträkningar i området "multiplikation & division" på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i området "multiplikation & division" på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i området "multiplikation & division" på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder effektiva metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Redogöra för tillvägagångssätt
Du behöver träna mer på att redovisa dina uträkningar där du visar hur du har kommit fram till ett svar.
Du kan beskriva och visa på ett ganska bra sätt hur man kan göra uträkningar för att lösa ett problem. Du använder olika matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och visa på ett bra sätt hur man kan göra uträkningar för att lösa ett problem. Du använder olika matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och visa på ett mycket bra sätt hur man kan göra uträkningar för att lösa ett problem. Du använder olika matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Föra matematiska resonemang
Du behöver träna mer på att resonera kring olika uppgifter. Varför och hur man ska lösa olika problem m.m.
I redovisningar kan du föra matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett enkelt sätt på enklare uppgifter.
I redovisningar kan du föra matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett utvecklat sätt på lite klurigare uppgifter.
I redovisningar kan du föra matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett välutvecklat sätt på lite klurigare uppgifter.